logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: BULUK KAROL
Liczba odnalezionych rekordów: 144Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/144
Autorzy: Andrzej Lussa, Anna Bodzenta, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Badanie układów proteolitycznych krwi u chorych na zawał serca.
Tytuł angielski: Blood proteolytic systems in patients with myocardial infarction.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1988 : 43, 16, s. 513-516
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
2/144
Autorzy: Andrzej Lussa, Marian Bielecki, Maria Łazewska, Regina Tymińska, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Ocena wybranych wskaźników układu hemostazy w rozpoczynającym się zakażeniu połogowym.
Tytuł angielski: Evaluation of the selected hemostatic indices in the early stage of puerperal fever.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1988 : 43, 45, s. 1438-1440
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
3/144
Autorzy: Maria Czokało, Stefan Jaworski, Karol Buluk, Andrzej Rudziński.
Tytuł oryginału: Plasmakininogenese und - Fibrinolyse in der Pathogenese der EPH-Gestose.
Czasopismo: Zentralblatt fur Gynakologie
Szczegóły: 1988 : 110, 2, s. 1345-1353
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
4/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Bogumił Kiss, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Veranderungen des Thiolgruppengehaltes in menschlichen Atheromatosen und senilen Aorten.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1988, 29-30, s. 117-127
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: GER
5/144
Autorzy: Andrzej Lussa, Marian Bielecki, Karol Buluk, Maria Czokało, Grzegorz Południewski.
Tytuł oryginału: Badania nad zachowaniem się układu hemostazy w ciąży powikłanej dystrofią wewnątrzmaciczną płodu.
Tytuł angielski: Examination on behaviour the system of hemostasis in pregnancy complicated with intrauterine dystrophy of foetus.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1987 : 58, s. 59-64
Uwagi: Sympozjum Naukowe "Zespół opóźnionego wzrostu płodu". Białowieża, 25-26 września 1987 r. Materiały naukowe.
Charakt. formalna: Polski referat w czasopiśmie
Język publikacji: POL
6/144
Autorzy: Maria Czokało, Stefan Jaworski, Karol Buluk, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Kininogeneza i fibrynoliza osoczowa w ciąży powikłanej EPH-gestozą.
Tytuł angielski: Blood plasma kininogenesis and fibrinolysis in a pregnancy complicated with EPH-gestosis.
Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lublin, 8-10 września 1987 r. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 149
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
7/144
Autorzy: Andrzej Lussa, Marian Bielecki, Regina Tymińska, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Ocena zachowania wybranych składników układu hemostazy w rozpoczynającym się zakażeniu połogowym.
Tytuł angielski: Assessment of selected hemostasis system components in cases of puerperal infection at its beginning.
Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Lublin, 8-10 września 1987 r. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 151
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
8/144
Autorzy: J[anusz] Kłoczko, A[leksander] Zuch, M[arek] Wojtukiewicz, M[ichał] Bielawiec, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Fibrinolysis and fibrin stabilizing factor (F. XIII) in patients with neoplasms.
Tytuł całości: W: Progress in fibrinolysis. Vol. 7. Ed. John F. Davidson, Maria B. Donati, Sergio Coccheri.
Adres wydawniczy: Edinburgh : Churchill Livingstone, 1985.
Opis fizyczny: s. 290-292
Charakt. formalna: Zagraniczny fragment
Język publikacji: ENG
9/144
Autorzy: Maria Czokało, Stefan Jaworski, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Układy kininotwórczy i fibrynolityczny w osoczu krwi kobiet ciężarnych z EPH-gestozą.
Tytuł angielski: Kininforming and fibrinolytic systems in the blood plasma of EPH-gestosis pregnant women.
Tytuł całości: W: VI Konferencja naukowo-dydaktyczna Sekcji Patofizjologii PTF "Patofizjologia krążenia". Streszczenia referatów i plakatów. Gdańsk, 24-25 maja 1985.
Opis fizyczny: s. 23
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/144
Autorzy: J[anusz] Kłoczko, A[leksander] Zuch, M[arek] Wojtukiewicz, M[ichał] Bielawiec, K[arol] Buluk, E[wa] Pilecka.
Tytuł oryginału: Zaburzenia stabilizacji fibryny u chorych z nowotworami.
Tytuł angielski: Fibrin stabilization disorders in patients with neoplasms.
Tytuł całości: W: Zaburzenia hemostazy w niehematologicznych chorobach wewnętrznych. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Hematologicznej Towarzystwa Internistów Polskich. Streszczenia referatów. Gdynia, 7-8 września 1984 r.
Opis fizyczny: s. 39
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
11/144
Autorzy: Maria Czokało, Karol Buluk, Janusz Mirończuk, Regina Tymińska-Brzósko.
Tytuł oryginału: Zachowanie się kininogenów, kininogenaz i fibrynolizy we krwi kobiet rodzących.
Tytuł angielski: Changes of kininogens, kininogenases and fibrinolysis in the blood during labour.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1984 : 55, 12, s. 911-917
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
12/144
Autorzy: Janusz Kłoczko, Aleksander Zuch, Michał Bielawiec, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Aktywność stabilizatora włóknika (FSF; czynnik XIII) w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego.
Tytuł angielski: Activity of fibrin stabilizing factor (FSF; factor XIII) in proliferative haemopoietic system diseases.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1983 : 14, 1, s. 13-19
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
13/144
Autorzy: M[aria] Czokało, J[anusz] Mirończuk, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Kininogeneza osocza krwi kobiet rodzących.
Tytuł angielski: Blood plasma kininogenesis in parturient women.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Streszczenia referatów. Szczecin, 15-17 września 1983 r.
Opis fizyczny: s. 132-133
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
14/144
Autorzy: Andrzej Lussa, Regina Tymińska-Brzósko, Marian Bielecki, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: O zagrożeniu zakrzepowym w okresie połogu.
Tytuł angielski: Thrombotic threat during puerperium.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1983 : 54, 11-12, s. 707-712
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
15/144
Autorzy: Janusz Kłoczko, Aleksander Zuch, Marek Wojtukiewicz, Michał Bielawiec, Karol Buluk, Beata Kiersnowska.
Tytuł oryginału: Próba wykorzystania pomiaru czynnika XIII (FSF) jak wskaźnika zagrożenia zakrzepowego w przewlekłej niewydolności naczyń wieńcowych oraz w zawale mięśnia sercowego.
Tytuł angielski: Measurement of factor XIII (FSF) as an index of imminent thrombosis in chronic coronary arterial failure and in myocardial infarction.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1983 : 70, 5-6, s. 239-243
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
16/144
Autorzy: J[anusz] Kłoczko, A[leksander] Zuch, M[arek] Wojtukiewicz, K[arol] Buluk, B[eata] Kiersnowska-Rogowska.
Tytuł oryginału: Próba wykorzystania pomiaru stężeń czynnika XIII układu krzepnięcia krwi jako wskaźnika zagrożenia zakrzepowego w zawale mięśnia sercowego.
Tytuł angielski: An attempt as the use of the measurement of blood clotting system factor XIII as the parameter indicating thrombosis threatening in cases of cardiac infarction.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Streszczenia referatów. Szczecin, 15-17 września 1983 r.
Opis fizyczny: s. 110-111
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
17/144
Autorzy: A[ndrzej] Lussa, H[ubert] Żak, R[egina] Tymińska-Brzósko, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Układ hemostazy w stanach zagrożenia zakrzepowego.
Tytuł angielski: The system of haemostasis in the states of thrombus threat.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Streszczenia referatów. Szczecin, 15-17 września 1983 r.
Opis fizyczny: s. 133-134
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
18/144
Autorzy: D[anuta] Czapska, A[leksander] Zuch, R[egina] Tymińska-Brzósko, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Aktywność proteolityczna i kininazowa w pieczarce (Agaricus bisporus).
Tytuł angielski: Proteolytic and kininase activity in Agaricus bisporus.
Tytuł całości: W: IV Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Patofizjologów. "Patogenetyczne aspekty zaburzeń regulacji i korelacji czynności ustroju w procesie adaptacji do zmiennych warunków środowiska". Program obrad. Streszczenia referatów i komunikatów. Łódź, 1-2 czerwca 1981.
Opis fizyczny: s. 30
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
19/144
Autorzy: K[arol] Buluk, A[leksander] Zuch, D[anuta] Czapska.
Tytuł oryginału: Bradykininase activity of the Agaricus bisporus extracts.
Tytuł całości: W: Abstracts of the XV Congress of the Polish Physiological Society. Białystok, 24-26.IX.1981.
Opis fizyczny: s. 115
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
20/144
Autorzy: A[leksander] Zuch, J[anusz] Kłoczko, M[ichał] Bielawiec, K[arol] Buluk, Ewa Pilecka.
Tytuł oryginału: Factor XIII, tissue transamidase and malignancy.
Czasopismo: Thrombosis and Haemostasis
Szczegóły: 1981 : 46, 1, s. 346
Uwagi: Abstr. VIIIth Int. Congr. on Thrombosis and Haemostasis.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
21/144
Autorzy: J[anusz] Kłoczko, A[leksander] Zuch, M[ichał] Bielawiec, K[arol] Buluk, M[arek] Wojtukiewicz.
Tytuł oryginału: Stabilisation of fibrin in neoplastic disease.
Tytuł całości: W: International Istambul Symposia on Haematology. Istambul, 1981.
Opis fizyczny: s. 271
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
22/144
Autorzy: J[anusz] Kłoczko, A[leksander] Zuch, M[ichał] Bielawiec, M[arek] Wojtukiewicz, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Stabilizator włóknika (czynnik XIII) jako wskaźnik wewnętrznego wykrzepiania w zawale mięśnia sercowego.
Tytuł angielski: The fibrin stabilizing (Factor XIII) as an index of intravascular coagulation in the heart muscle infarct.
Tytuł całości: W: IV Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Patofizjologów. "Patogenetyczne aspekty zaburzeń regulacji i korelacji czynności ustroju w procesie adaptacji do zmiennych warunków środowiska". Program obrad. Streszczenia referatów i komunikatów. Łódź, 1-2 czerwca 1981.
Opis fizyczny: s. 50
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
23/144
Autorzy: A[ndrzej] Lussa, A[leksandra] Łapuć, A[leksander] Zuch, R[egina] Tymińska-Brzósko, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Thrombin activity in the blood plasma free of calcium ions and antithrombin III.
Tytuł całości: W: Abstracts of the XV Congress of the Polish Physiological Society. Białystok, 24-26.IX.1981.
Opis fizyczny: s. 259
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
24/144
Autorzy: A[leksander] Zuch, D[anuta] Czapska, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Thrombin and fibrinogen as the substrates of the proteolytic activity of mushroom Agaricus bisporus extracts.
Tytuł całości: W: Abstracts of the XV Congress of the Polish Physiological Society. Białystok, 24-26.IX.1981.
Opis fizyczny: s. 423
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
25/144
Autorzy: A[leksander] Zuch, A[ndrzej] Bereznowski, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Transamidaza tkankowa w gruczolakorakach przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: Tissue transamidase in adenocarcinoma of alimentary tract.
Tytuł całości: W: IV Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Patofizjologów. "Patogenetyczne aspekty zaburzeń regulacji i korelacji czynności ustroju w procesie adaptacji do zmiennych warunków środowiska". Program obrad. Streszczenia referatów i komunikatów. Łódź, 1-2 czerwca 1981.
Opis fizyczny: s. 75
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
26/144
Autorzy: A[leksander] Zuch, A[ndrzej] Bereznowski, A[ndrzej] Lussa, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Zabieg operacyjny jako inicjacja wewnętrznego wykrzepiania.
Tytuł angielski: Operative procedure as an initiation of intravascular coagulation.
Tytuł całości: W: IV Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Patofizjologów. "Patogenetyczne aspekty zaburzeń regulacji i korelacji czynności ustroju w procesie adaptacji do zmiennych warunków środowiska". Program obrad. Streszczenia referatów i komunikatów. Łódź, 1-2 czerwca 1981.
Opis fizyczny: s. 76
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
27/144
Autorzy: Janusz Kłoczko, Aleksander Zuch, Michał Bielawiec, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Factor XIII (FSF-fibrin stabilizing factor) in pathological states with thrombin generation.
Czasopismo: Haematologica
Szczegóły: 1980 : 65, 5, s. 629-635
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
28/144
Autorzy: Janusz Kłoczko, Aleksander Zuch, Michał Bielawiec, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Factor XIII (FSF-fibrin stabilizing factor) in pathological states with thrombin generation.
Tytuł całości: W: 3 rd Meeting of the Mediterranean Blood Club Abstract book. Antalya, 11-15 April 1979.
Opis fizyczny: s. 66
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
29/144
Autorzy: J[anusz] Kłoczko, A[leksander] Zuch, M[ichał] Bielawiec, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: The influence of cytostatic drugs on factor XIII activity.
Tytuł całości: W: Joint Meeting of the Societies of Haematology and Blood Transfusion of Czechoslovakia the German Democratic Republic and Poland. Cottbus, 23-26 April 1980. Plenary Session.
Opis fizyczny: s. 80
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
30/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Upośledzenie aktywności desmofibrynotwórczej czynnika krzepniecia XIII (FSF) wskutek niedoboru wolnych grup tiolowych (SH) w okresie starzenia się i starości.
Tytuł angielski: Impairment of desmofibrinogenic activity of clotting factor XIII (FSF) due to free thiol group deficiency (SH) in the period of ageing and senility.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1980 : 11, 3, s. 129-135
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
31/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Upośledzenie desmofibrynogenezy w przebiegu choroby nowotworowej.
Tytuł angielski: Impairment of desmofibrinogenesis during neoplasmic disease.
Czasopismo: Patologia Polska
Szczegóły: 1980 : 31, 3, s. 351-356
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
32/144
Autorzy: J[anusz] Kłoczko, M[ichał] Bielawiec, A[leksander] Zuch, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Aktywność desmofibrynotwórcza osocza w niektórych chorobach krwi.
Tytuł angielski: Plasma desmofibrinogenic activity in certain cases of blood diseases.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Program i streszczenia referatów. Katowice, 15-16 czerwca 1979.
Opis fizyczny: s. 168-169
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
33/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Zofia Pietruska, Beata Bogdanikowa, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Aktywność desmofibrynotwórcza XIII czynnika krzepnięcia i stężenie grup tiolowych osocza krwi w przebiegu uogólnionej sklerodermy.
Tytuł angielski: Desmofibrinogenic activity of the XIII clotting factor and plasma concentration of thiol groups in progressive systemic sclerosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1979 : 17, 4, s. 457-463
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
34/144
Autorzy: Regina Tymińska-Brzósko, Andrzej Lussa, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Czynnik zimna jako rozrusznik kininogenezy osocza krwi in vitro.
Tytuł angielski: The cold factor as a trigger of plasma kininogenesis in vitro.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1979 : 62, 3, s. 249-257
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
35/144
Autorzy: Regina Tymińska-Brzósko, Andrzej Lussa, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Kalikreina i kininogeneza osoczowa.
Tytuł angielski: Kallikrein and blood plasma kininogenesis.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Program i streszczenia referatów. Katowice, 15-16 czerwca 1979.
Opis fizyczny: s. 167
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
36/144
Autorzy: Regina Tymińska-Brzósko, Andrzej Lussa, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Kininogeneza w osoczu uwolnionym od inhibitorów fibrynolizy.
Tytuł angielski: Kininogenesis in plasma free of fibrinolysis inhibitors.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1979 : 62, 3, s. 241-248
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
37/144
Autorzy: J[anusz] Kłoczko, M[ichał] Bielawiec, A[leksander Zuch, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Stabilization of fibrin in patients with myeloproliferative diseases.
Czasopismo: Thrombosis and Haemostasis
Szczegóły: 1979 : 42, 1, s. 394
Uwagi: VIIth Int. Congr. on Thrombosis and Haemostasis. Abstr. London, 15-20 July 1979.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
38/144
Autorzy: A[ndrzej] Lussa, R[egina] Tymińska-Brzósko, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Trombinogenetyczne odhamowanie fibrynolizy.
Tytuł angielski: Thrombinogenic desinhibition of fibrinolysis.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Program i streszczenia referatów. Katowice, 15-16 czerwca 1979.
Opis fizyczny: s. 92-93
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
39/144
Autorzy: Marek Kamiński, Aleksander Zuch, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Wpływ fibronektyny osoczowej na desmofibrynogenezę.
Tytuł angielski: The effect of blood plasma fibronectin on desmofibrinogenesis.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Program i streszczenia referatów. Katowice, 15-16 czerwca 1979.
Opis fizyczny: s. 167-168
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
40/144
Autorzy: Jerzy Hofman, Regina Tymińska- Brzósko, Wiesław Szymański, Jerzy Bortkiewicz, Karol Buluk, Sabina Chyrek-Borowska.
Tytuł oryginału: Wpływ hydrokortyzonu na przebieg doświadczalnej astmy oraz zachowanie się histaminy i układów enzymatycznych krwi u immunizowanych zwierząt.
Tytuł angielski: The effect of hydrocortisone on the course of experimental asthma and the behaviour of histamine and the enzymatic systems of blood in immunized animals.
Tytuł całości: W: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego. Gdańsk, 1979. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 58-59
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
41/144
Autorzy: J[anusz] Kłoczko, A[leksander] Zuch, M[ichał] Bielawiec, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Disturbances of desmofibrinogenesis in patients suffering from acute myeloblastic leukemia.
Tytuł całości: W: Proceedings of the Symposium on Hematology. Polanica, June 4-5, 1978.
Opis fizyczny: s. 57-58
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
42/144
Autorzy: Regina Tymińska- Brzósko, Jerzy Hofman, Sabina Chyrek-Borowska, Danuta Czapska, Wiesław Szymański, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Kinionogeneza i fibrynoliza u świnek morskich w napadzie doświadczalnej astmy.
Tytuł angielski: Kininogenesis and fibrinolysis in guinea pigs during attack of experimental asthma.
Czasopismo: Immunologia Polska
Szczegóły: 1978 : 3, 4, s. 259-265
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
43/144
Autorzy: A[leksander] Zuch, M[ichał] Bielawiec, M[ichał] Myśliwiec, R[yszard] Grabowski, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Fibrin stabilizing factor (factor XIII) consumption as an indicator of disseminated intravascular coagulation (DIC).
Czasopismo: Folia Haematologica
Szczegóły: 1977 : 104, 6, s. 874-878
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
44/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Zofia Pietruska, Beata Bogdanikowa, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Wpływ leczenia d-penicylaminą na zaburzoną desmofibrynogenezę u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł angielski: The effect of d-penicilamine treatment on desmofibrinogenesis disturbances in patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1976 : 31, 2, s. 49-52
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
45/144
Autorzy: Andrzej Lussa, Aleksander Zuch, Maria Czokało, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Aktywator plazminogenu w płynach przesiąkowych.
Tytuł angielski: Plasminogen activator in transudate fluids.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologicznego. Program i streszczenia referatów. Gdańsk, 28-29 września 1975 r.
Opis fizyczny: s. 67
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
46/144
Autorzy: Barbara Waszkiel, Aleksander Zuch, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Desmofibrynogeneza i fibrynoliza.
Tytuł angielski: Desmofibrinogenesis and fibrinolysis.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologicznego. Program i streszczenia referatów. Gdańsk, 28-29 września 1975 r.
Opis fizyczny: s. 94
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
47/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Barbara Waszkiel, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Gatunkowe różnice aktywności XIII czynnika układu krzepnięcia i transamidaz tkankowych.
Tytuł angielski: Species differences of the activity of blood clotting factor XIII and of tissue transamidases.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Gdańsk, 22-26.IX.1975. Streszczenia referatów i komunikatów. Cz. 2.
Opis fizyczny: s. 446
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
48/144
Autorzy: Maria Czokało, Aleksander Zuch, Regina Tymińska-Brzósko, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Izolacja i aktywacja prekallikreiny osocza krwi człowieka.
Tytuł angielski: Isolation and activation of human blood plasma prekallikrein.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologicznego. Program i streszczenia referatów. Gdańsk, 28-29 września 1975 r.
Opis fizyczny: s. 70-71
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
49/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Marek Kamiński, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Izolacja i właściwości transamidazy śledzionowej.
Tytuł angielski: Isolation and properties of spleen transamidase.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologicznego. Program i streszczenia referatów. Gdańsk, 28-29 września 1975 r.
Opis fizyczny: s. 93
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
50/144
Autorzy: Maria Czokało, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Niektóre właściwości kininogenów osocza krwi.
Tytuł angielski: Certain properties of blood plasma kininogens.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Gdańsk, 22-26.IX.1975. Streszczenia referatów i komunikatów. Cz. 1.
Opis fizyczny: s. 45
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
51/144
Autorzy: Regina Tymińska-Brzósko, Maria Czokało, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Osoczowy i gruczołowy układ kininotwórczy.
Tytuł angielski: Plasma and glandular kininforming system.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologicznego. Program i streszczenia referatów. Gdańsk, 28-29 września 1975 r.
Opis fizyczny: s. 68-69
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
52/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Marek Kamiński, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Trombinowa aktywacja transamidaz tkankowych w reakcji desmofibrynogenezy.
Tytuł angielski: Thrombin activation of tissue transamidases during desmofibrinogenesis.
Tytuł całości: W: Polskie Towarzystwo Biochemiczne. XIII Zjazd. Toruń, 4-6 września 1975 r. Streszczenia prac.
Opis fizyczny: s. 135-136
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
53/144
Autorzy: Maria Czokało, Regina Tymińska-Brzósko, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Właściwości aktywatora prekallikreiny izolowanego z osocza krwi królika.
Tytuł angielski: The properties of prekallikrein activator isolated from rabbit blood plasma.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologicznego. Program i streszczenia referatów. Gdańsk, 28-29 września 1975 r.
Opis fizyczny: s. 69-70
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
54/144
Autorzy: Janusz Kłoczko, Danuta Czapska, Bogumił Kiss, Maria Czokało, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Wpływ heparyny na właściwości polimeru fibryny i proces desmofibrogenezy.
Tytuł angielski: The effect of heparin on the properties of fibrin polymer and the process of desmofibrinogenesis.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologicznego. Program i streszczenia referatów. Gdańsk, 28-29 września 1975 r.
Opis fizyczny: s. 94-95
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
55/144
Autorzy: Bogumił Kiss, Danuta Czapska, Janusz Kłoczko, Maria Czokało, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Zmiany właściwości formującego się skrzepu pod wpływem wyciągu aorty ludzkiej.
Tytuł angielski: Changes of the properties of the human aorta extract-induced clot.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologicznego. Program i streszczenia referatów. Gdańsk, 28-29 września 1975 r.
Opis fizyczny: s. 97
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
56/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Marek Kamiński, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Bovine spleen transamidase.
Czasopismo: Thrombosis Research
Szczegóły: 1974 : 5, s.571-575
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
57/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Karol Buluk, Maria Rudobielska, Maria Czokało.
Tytuł oryginału: Fizjologiczne zmiany stężenia transamidazy i wolnych grup tiolowych w osoczu krwi dzieci.
Tytuł angielski: Physiological changes in concentrations of transamidase and free thiol groups in plasma of children.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1974 : 29, 48, s.2061-2063
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
58/144
Autorzy: Karol Buluk, Aleksander Zuch.
Tytuł oryginału: Postępy wiedzy o krwi w trzydziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Tytuł angielski: Progress in the knowledge on blood during the 30 years of Polish People's Republic.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1974, Supl.9, s.69-81
Uwagi: Postepy fizjologii.Warszawa, 1974.
Charakt. formalna: Polski referat w suplemencie
Język publikacji: POL
59/144
Autorzy: Maria Czokało, Karol Buluk, Aleksander Zuch, Hieronim Łukjan, Regina Tymińska-Brzózko.
Tytuł oryginału: Wzmaganie działania kinin przez produkty proteolitycznej degradacji białek.
Tytuł angielski: Potentiation of kinin activity by products of proteolytic degradation of proteins.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1974 : 29, 46, s.1965-1968
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
60/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Zofia Pietruska, Beata Bogdanikowa, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Zaburzenia desmofibrynogenezy i niedobór grup tiolowych w osoczu krwi chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł angielski: Desmofibrinogenesis disturbances and thiol-group deficiency in plasma of patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1974 : 12, 4, s.345-353
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
61/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Tadeusz Januszko, Karol Buluk, Tadeusz Bielecki.
Tytuł oryginału: Aktywator plazminogenu w płynie perfundującym nerki.
Tytuł angielski: The presence of plasminogen activator in kidney perfusate.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1973 : 30, 6, s.504-509
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
62/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Romuald Rudobielski, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Aktywność transamidazy osoczowej (FSF) i stężenie grup tiolowych w okresie starzenia się i starości.
Tytuł angielski: The activity of plasma transamidase (FSF) and the concentration of thiol groups during senescence and among aged people.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater.III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.43-47
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
63/144
Autorzy: Karol Buluk, Maria Czokało, Aleksander Zuch.
Tytuł oryginału: Enzym Hageman jako rozrusznik układów kininogenezy krwi.
Tytuł angielski: Hageman enzyme as a trigger of blood kininogenesis systems.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1973 : 50, 5, s.475-480
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
64/144
Autorzy: Karol Buluk, Maria Czokało, Hieronim Łukjan, Aleksander Zuch, Regina Tymińska-Brzózko.
Tytuł oryginału: Kininogenesis during activation of fibrinolysis.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1973 : 25, s.492
Uwagi: Symp.:Biological and pharmacological properties of peptides. Białowieża,September 8-9th,1972.Abstr.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
65/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Karol Buluk, Tadeusz Januszko, Tadeusz Bielecki.
Tytuł oryginału: Produkcja i wydzielanie aktywatora plazminogenu przez izolowanie nerki.
Tytuł angielski: Production and secretion of plasminogen activator by isolated kidneys.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1973 : 4, 3, s.211-221
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
66/144
Autorzy: Karol Buluk, Maria Czokało, Aleksander Zuch.
Tytuł oryginału: The activation of blood kininogenesis.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1973 : 25, 25, s.490
Uwagi: Symp.:Biological and pharmacological properties of peptides. Białowieża, September 8-9th, 1972.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
67/144
Autorzy: Karol Buluk, Maria Czokało, Aleksander Zuch, Regina Tymińska- Brzózko.
Tytuł oryginału: The importance of the products of the proteolytic degradation of proteins in the activation of kininogenesis.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1973 : 25, 25, s.492-493
Uwagi: Symp.:Biological and pharmacological properties of peptides. Białowieża, September 8-9th, 1972.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
68/144
Autorzy: Karol Buluk, Aleksander Zuch, Tadeusz Januszko.
Tytuł oryginału: The production of plasminogen activator during perfusion of isolated rabbit kidneys.
Czasopismo: Experientia
Szczegóły: 1973 : 29, 1, s.90-91
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
69/144
Autorzy: Karol Buluk, Maria Czokało, Aleksander Zuch, Regina Tymińska- Brzózko.
Tytuł oryginału: The properties of partially purified contact kallikrein.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1973 : 25, 25, s.490
Uwagi: Symp.:Biological and pharmacological properties of peptides. Białowieża, September 8-9th, 1972.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
70/144
Autorzy: Tadeusz Januszko, Aleksander Zuch, Karol Buluk, Tadeusz Bielecki.
Tytuł oryginału: Uwalnianie aktywatora plazminogenu do krwi i moczu przez nerki królika.
Tytuł angielski: Release of plasminogen activator into blood and urine by rabbit kidneys.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1973 : 4, 3, s.223-230
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
71/144
Autorzy: Maria Czokało, Teresa Świtakowska, Karol Buluk, Aleksander Zuch.
Tytuł oryginału: Assay of kininogens in blood plasma.
Czasopismo: Annals of the Medical Section of the Polish Academy of Sciences
Szczegóły: 1972 : 17, 2, s.145-151
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
72/144
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Behavior of kininogenic blood systems during activation of fibrinolysis by pharmacologic agents and during operations.
Czasopismo: Annals of the Medical Section of the Polish Academy of Sciences
Szczegóły: 1972 : 17, 2, 159-165
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
73/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko, Maria Czokało, Teresa Świtakowska.
Tytuł oryginału: Chromatographic and enzymatic differentiation of kininogens.
Czasopismo: Annals of the Medical Section of the Polish Academy of Sciences
Szczegóły: 1972 : 17, 2, s.141-144
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
74/144
Autorzy: Karol Buluk, Aleksander Zuch, Maria Czokało.
Tytuł oryginału: Kallikreiny i kininy
Tytuł angielski: Kallikreins and kinins.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1972 : 26, 1, s.129-149
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
75/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Maria Rudobielska, Walentyna Zwierz, Edward Jurgielewicz, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Ontogenetyczna zmienność poziomu stabilizatora włóknika (FSF-XIII czynnik układu krzepnięcia) w osoczu krwi dzieci zdrowych.
Tytuł angielski: Ontogenetic variability of fibrin stabilizing factor level (FSF-factor XIII of blood clotting system) in the plasma of healthy children.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1972 : 47, 10, s.1197-1203
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
76/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Walentyna Zwierz, Maria Rudobielska, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Porównanie aktywności desmofibrynotwórczej z poziomem FSF (XIII czynnik układu krzepnięcia) w osoczu krwi dzieci zdrowych w zależności od wieku.
Tytuł angielski: Comparison of desmofibrinogenic activity and FSF ( factor XIII of blood clotting ) level in plasma of helthy children in various age groups.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1972 : 47, 10, s.1205-1211
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
77/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Małofiejew, Maria Czokało.
Tytuł oryginału: Przemiana kallidyny w bradykininę w osoczu krwi.
Tytuł angielski: Transformation of bradykinin in plasma.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1972 : 27, 2, s.43-45
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
78/144
Autorzy: Aleksander Zuch, Karol Buluk, Maria Rudobielska, Walentyna Zwierz.
Tytuł oryginału: Variability of actual and potential fibrin stabilizing factor (FSF) acivity of blood plasma in healthy children.
Czasopismo: Zeitschrift für Kinderheilkunde
Szczegóły: 1972 : 112, 2, s.142-152
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
79/144
Autorzy: Michał Małofiejew, A[nna] Kostrzewska, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: The influence of fibrinogen degradation products on the electrobiological activity of the rat heart.
Czasopismo: Experientia
Szczegóły: 1971 : 27, 2, s. 139-140
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
80/144
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Karol Buluk, Beata Bogdanikowa.
Tytuł oryginału: Zachowanie się układów kininotwórczych w oedema angioneuroticum.
Tytuł angielski: Kiningproducing systems in angioneurotic oedema.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1971 : 46, 2, s.197-203
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
81/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko, Aleksander Zuch.
Tytuł oryginału: Aktywność desmofibrynotwórcza tkanek.
Tytuł angielski: The desmofibrinogenic activity of tissues.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1970 : 1, 4, s.371-374
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
82/144
Autorzy: Karol Buluk, Maria Czokało, Michał Małofiejew.
Tytuł oryginału: Contact and plasmin kinin-forming systems in the blood.
Czasopismo: Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica
Szczegóły: 1970 : 24, 3, s.548-558
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
83/144
Autorzy: Karol Buluk, Maria Czokało, Michał Małofiejew.
Tytuł oryginału: The blood kinin-forming system activated by plasmin .
Czasopismo: Archives Internationales de Physiologie et de Biochimie
Szczegóły: 1970 : 78, 5, s.961-969
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
84/144
Autorzy: Karol Buluk, Aleksander Zuch.
Tytuł oryginału: Znaczenie grup tiolowych w powstawaniu desmofibryny.
Tytuł angielski: The importance of thiol groups in formation of desmofibrin.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1970 : 1, 4, s.327-335
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
85/144
Autorzy: Karol Buluk, Maria Czokało, Michał Małofiejew.
Tytuł oryginału: Związki czynnościowe pomiędzy układami krzepnięcia i fibrynolizy a układami kininotwórczymi krwi.
Tytuł angielski: Functional correlations between the blood clotting and fibrinolysis systems and the kinin-producing systems in the blood.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1970 : 45, 3, s.427-434
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
86/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Małofiejew.
Tytuł oryginału: The pharmacological properties of fibrinogen degradation products.
Czasopismo: British Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1969 : 35, 1, s.79-89
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
87/144
Autorzy: Karol Buluk, Aleksander Zuch.
Tytuł oryginału: Wpływ grup sulfhydrylowych na aktywność stabilizatora włóknika we krwi.
Tytuł angielski: The effect of thiol groups upon the activity of fibrin stabilizing factor in blood.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Szczecin, 15-18.IX.1969
Opis fizyczny: s.44
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
88/144
Autorzy: Tadeusz Januszko, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Czynnik Hagemana jako osoczowy aktywator plazminogenu.
Tytuł angielski: Hageman factor as plasma plasminogen activator.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1968 : 40, 2, s. 197-203
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
89/144
Autorzy: Karol Buluk, Aleksander Zuch.
Tytuł oryginału: Kliniczne aspekty niedoboru stabilizatora włóknika (FSF) i zaburzeń desmofibrynogenezy.
Tytuł angielski: Clinical aspects of Fibrin Stabilizing Factor deficiency and desmofibrinogenesis disturbances.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1968 : 41, 4, s. 437-443
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
90/144
Autorzy: Karol Buluk, Aleksander Zuch.
Tytuł oryginału: O podobieństwie działania trombiny i papainy w reakcji z fibrynogenem i stabilizatorem włókniaka (FSF).
Tytuł angielski: On the similarity of the actions of thrombin and papain in the reactions with fibrinogen and Fibrin Stabilizing Factor.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1968 : 22, 1, s. 177-188
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
91/144
Autorzy: Karol Buluk, Aleksander Zuch, Jan Olbromski.
Tytuł oryginału: On the physical properties of fibrin clots during desmofibrinogenesis.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1968 : 16, 1, s. 12-23
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
92/144
Autorzy: Karol Buluk, Maria Czokało, Michał Małofiejew, Tadeusz Januszko.
Tytuł oryginału: Powstawanie kallikrein w osoczu krwi.
Tytuł angielski: Generation of kallikreins in the blood plasma.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1968 : 19, 2, s. 149-161
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
93/144
Autorzy: Michał Małofiejew, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Wpływ produktów plazminowej degradacji fibrynogenu na przepuszczalność naczyń włoskowatych.
Tytuł angielski: Effect of products of plasmin degradation of fibrinogen on the permeability of capillaries.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1968 : 23, 17, s. 619-621
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
94/144
Autorzy: Tadeusz Januszko, Henryk Reutt, Michał Małofiejew, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Aktywator plazminogenu w czasie i po obciążeniu pracą.
Tytuł angielski: Plasminogen activator during and after muscular exercise.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1967 : 18, 3, s. 339-347
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
95/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Małofiejew.
Tytuł oryginału: Kallikrein formation by plasmin and the release of plasma kinin in human blood.
Tytuł całości: W: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society of Haematology
Adres wydawniczy: Basel : Krager, 1967
Opis fizyczny: s. 1260-1264
Charakt. formalna: Zagraniczny fragment
Język publikacji: ENG
96/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Małofiejew, Maria Czokało.
Tytuł oryginału: O układach kininotwórczych aktywowanych plazminą i aktywowanych czynnikiem kontaktu.
Tytuł angielski: On the kinin-forming systems: activeted by plasmin and activated by the contact factor.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1967 : 22, 30, s. 1140-1142
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
97/144
Autorzy: Karol Buluk, Aleksander Zuch.
Tytuł oryginału: The possibility of proteolitic actovation of the fibrin-stabilizing factor.
Czasopismo: Biochimica et Biophysica Acta
Szczegóły: 1967 : 147, s. 593-594
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
98/144
Autorzy: Karol Buluk, Aleksander Zuch.
Tytuł oryginału: The possibolity of proteolytic activation of the fibrin-stabilizing factor.
Czasopismo: Biochimica et Biophysica Acta
Szczegóły: 1967 : 147, s. 593-594
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
99/144
Autorzy: Michał Małofiejew, Karol Buluk, Maria Czokało.
Tytuł oryginału: A preparation of kininogen for the assay of kallikreins.
Czasopismo: Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica
Szczegóły: 1966 : 16, s. 723-731
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
100/144
Autorzy: Tadeusz Januszko, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Aktywator i inhibitor fibrynolizy w narządzie rodnym szczura w przebiegu ciąży.
Tytuł angielski: Activator and inhibitor of fibrynolysis in the genital organs in rats in the course of pregnancy.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1966 : 17, s. 569-580
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
101/144
Autorzy: Karol Buluk, Jan Olbromski, Tadeusz Januszko, Aleksander Zuch.
Tytuł oryginału: Desmofibrin formation and the activity of the Fibrin Stabilizing Factor (FSF) during the cleavage of its SH groups by thrombin.
Czasopismo: Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica
Szczegóły: 1966 : 16, s. 51-60
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
102/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko.
Tytuł oryginału: O regulacji fibrynolizy circulirujuščej krovi.
Tytuł angielski: On the regulation of fibrynolysis in the circulating blood.
Tytuł całości: W: 1 Czechoslovak-Polish Hematological Meeting 20-22.X.1966. Nový Smokovec. Vysoké Tatry.
Opis fizyczny: s. 8
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: CZE
103/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Małofiejew.
Tytuł oryginału: O roli systemu fibrynolitycznego w regulacji układu krążenia krwi.
Tytuł angielski: On the role of fibrinolytic system in the regulation of the circulation of blood.
Tytuł całości: W: X Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Lublin, 13-17.IX.1966. Referaty, sympozja i streszczenia komunikatów.
Opis fizyczny: s. 84-85
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
104/144
Autorzy: Tadeusz Januszko, Karol Buluk, Ryta Uszyńska-Folejewska, Mieczysław Uszyński.
Tytuł oryginału: Pomiar inhibitora aktywacji plazminogenu w tekście euglobulinowym.
Tytuł angielski: Measurement of the inhibitor of plasminogen activation in the euglobulin test.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1966 : 37, s. 137-141
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
105/144
Autorzy: Tadeusz Januszko, Karol Buluk, Ryta Uszyńska-Folejewska, Mieczysław Uszyński.
Tytuł oryginału: Pomiar inhibitora aktywacji plazminogenu w teście euglobulinowym.
Tytuł angielski: Measurement of the inhibitor of plasminogen activation in the euglobulin test.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1966 : 37, s.137-141
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
106/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko, Maria Rudobielska, Agnieszka Wargocka.
Tytuł oryginału: Stabilizator włóknika (FSF) we krwi dzieci z nagminnym zapaleniem wątroby.
Tytuł angielski: Fibrin Stabilizing Factor (FSF) in the blood of children with endemic hepatitis.
Tytuł całości: W: Pamiętnik IV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok 16-18.IX.1966.
Opis fizyczny: s. 335-336
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
107/144
Autorzy: Tadeusz Januszko, Marian Furman, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: The kidneys and the liver as the organs regulating the fibrinolytic system of the circulating blood.
Czasopismo: Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica
Szczegóły: 1966 : 15, s. 554-560
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
108/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Małofiejew.
Tytuł oryginału: Unknown properties of the products of plasmin-degradation of fibrinogen and fibrin.
Czasopismo: Bulletin de l`Académie Polonaise des Sciences.Série des Sciences Biologiques
Szczegóły: 1966 : 14, s. 193-197
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
109/144
Autorzy: M[ichał] Małofiejew, H[enryk] Reutt, T[adeusz] Januszko, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Zachowanie się aktywatora plazminogenu, kallikreiny i kinin osoczowych w czasie dawkowanego wysiłku.
Tytuł angielski: Behaviour of plasminogen activator, kallikrein and plasma kinins during muscular exercise.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1966 : 21, s. 1833-1835
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
110/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Małofiejew, Maria Czokało.
Tytuł oryginału: Activation of fibrinolysis and of plasma-kinin system during venostasis.
Czasopismo: Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica
Szczegóły: 1965 : 14, s. 500-507
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
111/144
Autorzy: Mieczysław Uszyński, Tadeusz Januszko, Ryta Uszyńska-Folejewska, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: O zawartości aktywatora plazminogenu w tkankach płodu ludzkiego.
Tytuł angielski: Concerning the contents of the plasminogen activator in human foetal tissues.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1965 : 36, s. 965-967
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
112/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Małofiejew.
Tytuł oryginału: Urokinase-induced activation of kallikreinogen and the release of plasma kinin in renal blood.
Czasopismo: Acta Medica Polona
Szczegóły: 1965 : 6, s. 405-418
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
113/144
Autorzy: Mieczysław Uszyński, Tadeusz Januszko, Ryta Uszyńska-Folejewska, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Zawartość aktywatora fibrynolizy w mięśniu macicy nieciężarnej i w czasie porodu.
Tytuł angielski: The contents of the fibrynolysis actiovator in the myometrium of unpregnant women and in cases of labour.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1965 : 36, s.315-318
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
114/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Małofiejew.
Tytuł oryginału: O czynnym biologicznie składniku części rdzeniowej nerki królika.
Tytuł angielski: On a biologically active component of the renal medullary portion in rabbit kidney.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1964 : 15, s. 759-769
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
115/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Małofiejew, Tadeusz Januszko.
Tytuł oryginału: The production and secretion of plasminogen activator by the kidneys.
Tytuł całości: W: Xth Congress of the International Society of Haematology. Abstracts, Stockholm 1964.
Opis fizyczny: Sect. G.: 82
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
116/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: An investigation on the urokinase content in the urine of various animals and man.
Czasopismo: Polish Medical Journal
Szczegóły: 1963 : 2, s. 162-164
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
117/144
Autorzy: Karol Buluk, Iwona Głogowska, H. Kowarzyk, Jan Olbromski, S. Szymik.
Tytuł oryginału: Inhibition of fibrin formation by thrombin substrates.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1963 : 17, s. 423
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
118/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko, Jan Olbromski, M. Smrża, M. Cudnik.
Tytuł oryginału: Krwinkowy stabilizator włóknika.
Tytuł angielski: Fibrin stabilizing factor in erythrocytes.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1963 : 17, s. 743-755
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
119/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Bielawiec, Michał Małofiejew, Józef Kleniewski.
Tytuł oryginału: Odwracalna zmiana właściwości elektroforetycznych białek osocza aktywowanego urokinazą in vitro.
Tytuł angielski: The reversible changes of the electrophoretic properties of the plasma proteins following activation of plasma by urokinase.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1963 : 17, s. 737-741
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
120/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Małofiejew.
Tytuł oryginału: Otrzymywanie aktywatora fibrynolizy w nerce poza ustrojem. (Aktywator fibrynolizy w izolowanej nerce).
Tytuł angielski: Preparation of fibrinolysis activator in a kidney in vitro.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1963 : 14, s. 371-378
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
121/144
Autorzy: T. Astrup, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Thromboplastic and fibrinolytic activities in vessels of animals.
Czasopismo: Circulation Research
Szczegóły: 1963 : 13, s. 253-260
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
122/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko, Marian Killar, Jan Rafał Olbromski.
Tytuł oryginału: Activator of plasminogen and streptoplasmin.
Czasopismo: Bulletin of Polish Medical Science and History
Szczegóły: 1962 : 5, s. 53-56
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
123/144
Autorzy: Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Aktywacja fibrynolizy w ustroju.
Tytuł angielski: The activation of fibrinolysis in the organism.
Tytuł całości: W: XVIII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, grudzień 1961.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1962
Opis fizyczny: s. 6-10
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
124/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko, Jan Olbromski.
Tytuł oryginału: Aktywność esterazowa, koagulacyjna i stabilizacyjna trombiny w obecności fenolu.
Tytuł angielski: On the esterase, coagulatory, and stabilisatory activity of thrombin in the presence of phenol.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1962 : 16, s. 845-850
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
125/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Badania nad zawartością urokinazy w moczu różnych zwierząt i człowieka.
Tytuł angielski: An investigation on the urokinase content in urine of various animals and man.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1962 : 32, s. 773-775
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
126/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko, Jan Olbromski, Jan Chmielewski.
Tytuł oryginału: O aktywacji fibrynolizy.
Tytuł angielski: On the activation of fibrinolysis.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1962 : 32, s. 769-771
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
127/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko, Jan Olbromski.
Tytuł oryginału: O roli plazminy w aktywacji fibrynolizy za pomocą tkankowego aktywatora plazminogenu (TAPg).
Tytuł angielski: The role of plasmin in the activation of fibrinolysis by means of tissue plasminogen activator.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1962 : 16, s. 343-349
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
128/144
Autorzy: Karol Buluk, Marian Furman.
Tytuł oryginału: On the controlling function of the kidneys in fibrinolysis.
Czasopismo: Experientia
Szczegóły: 1962 : 18, s. 146-147
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
129/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko, Jan Olbromski.
Tytuł oryginału: Conversion of fibrin to desmofibrin.
Czasopismo: Nature
Szczegóły: 1961 : 191, s. 1093-1094
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
130/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko, Marian Killar, Jan Olbromski.
Tytuł oryginału: Aktywator plazminogenu a streptoplazmina.
Tytuł angielski: Activator of plasminogen and streptoplasmin.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1960 : 14, s. 559-567
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
131/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko.
Tytuł oryginału: Dalsze badania nad wpływem butazolidyny na krzepnięcie krwi i fibrynolizę.
Tytuł angielski: Further investigations on the influence of butazolidine upon the blood clotting and fibrinolysis.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1961 : 17, s. 202
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
132/144
Autorzy: T. Astrup, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Haemostatic mechanisms in the animal arterial wall.
Czasopismo: Nature
Szczegóły: 1960 : 185, s. 541-542
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
133/144
Autorzy: L. Komczyński, K. Buluk, Henryk Franciszek Nowak.
Tytuł oryginału: O dynamizmie zmian w ścianie tętnic pod wpływem urazu zatorowo-skrzeplinowego.
Tytuł angielski: On the dynamism of changes in the arterial walls brought about by embolio-thrombotic injury.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1959 : 5, s. 393-400
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
134/144
Autorzy: Ludwik Komczyński, Karol Buluk, Henryk Franciszek Nowak.
Tytuł oryginału: O dynamizmie zmian w ścianie tętnic pod wpływem urazu zatorowoskrzeplinowego.
Tytuł angielski: On the dynamism of changes in the arterial walls brought about by emboliotrombotic injury.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1959 : 5, s. 393-402
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
135/144
Autorzy: Karol Buluk, T. Astrup.
Tytuł oryginału: O tromboplastycznej i fibrynolitycznej aktywności ściany aorty niektórych zwierząt (Doniesienie wstępne).
Tytuł angielski: The thromboplastic and fibrinolytic activity of the aorta wall of certain animals. (Preliminary note).
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1959 : 13, s. 651-653
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
136/144
Autorzy: Karol Buluk, J. Kaniak, H. Kowarzyk.
Tytuł oryginału: Zakrzep.
Tytuł angielski: Thrombus.
Tytuł całości: W: Choroby naczyń obwodowych. Pod red. Edwarda Rużyłły.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo PZWL, 1959.
Opis fizyczny: s. 272-296
Charakt. formalna: Polski fragment
Język publikacji: POL
137/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko, Michał Małofiejew.
Tytuł oryginału: O fibrynogenie płytek krwi.
Tytuł angielski: On the fibrinogen of blood platelets.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1958 : 12, s. 199-201
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
138/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko.
Tytuł oryginału: O hamowaniu i aktywacji fibrynolizy 2.
Tytuł angielski: Inhibition and activation of fibrinolysis.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1958 : 6, s. 217-228
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
139/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko.
Tytuł oryginału: O hamowaniu trombiny przez produkt proteolizy fibrynogenu.
Tytuł angielski: On the inhibition of thrombin through the product of fibrinogen proteolysis.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1958 : 12, s. 91-92
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
140/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko.
Tytuł oryginału: Heparyna a fibrynoliza.
Tytuł angielski: Heparin and fibrinolysis.
Czasopismo: Patologia Polska
Szczegóły: 1957 : 8, s. 107-114
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
141/144
Autorzy: Karol Buluk.
Tytuł oryginału: O desmofibrynie.
Tytuł angielski: On desmofibrin.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1957 : 3, s. 17-52
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
142/144
Autorzy: Karol Buluk, Tadeusz Januszko.
Tytuł oryginału: O hamowaniu i aktywacji fibrynolizy.
Tytuł angielski: Inhibition and activation of fibrinolysis.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1957 : 5, s. 363-371
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
143/144
Autorzy: Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Nieznane działanie krwinek płytkowych (Doniesienie tymczasowe).
Tytuł angielski: On the unknown function of blood platelets (Preliminary note).
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1955 : 10, s. 191
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
144/144
Autorzy: Karol Buluk, Michał Małofiejew.
Tytuł oryginału: O stabilizacji włóknika, czyli trzeciej fazie fibrynogenezy.
Tytuł angielski: The stabilization of fibrin. The third phase of fibrinogenesis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1955 : 1, s. 159-171
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB