logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: KOĆMIERSKA-GRODZKA DANUTA
Liczba odnalezionych rekordów: 99Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/99
Autorzy: Małgorzata Sołtys, Stefan Sitniewski, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Modyfikujący wpływ ksylenu na toksyczność olejowego roztworu metylobromfenwinfosu. Cz. 2. Wpływ na wybrane parametry krwi obwodowej szczurów.
Tytuł angielski: Modifying influence of xylene on toxicity of oil solutions of methylbromfenvinphos. P. 2. Influence on some parameters in the peripheral blood of rats.
Czasopismo: Pestycydy
Szczegóły: 1989, 2, s. 23-28
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
2/99
Autorzy: Jakub Jabłoński, Janina Moniuszko-Jakoniuk, Danuta Koćmierska-Grodzka, Kira Miniuk.
Tytuł oryginału: Ocena gospodarki żelazem u kobiet i kobiet ciężarnych, studentek Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tytuł angielski: Iron metabolism in pregnant and non-pregnant students of the Białystok Medical Academy.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1989 : 31-32, s. 101-110
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
3/99
Autorzy: Barbara Bączkowska, Elżbieta Kulikowska, Danuta Koćmierska-Grodzka, Nina Omieljaniuk, Janina Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: Ocena gospodarki żelazowej u pracowników narażonych na związki ołowiu w Wytwórni Szkliw Kaflarskich w latach 1981-1982.
Tytuł angielski: Estimation of iron balance in lead-exposed workers of a Tile Glaze Factory in Białystok during the period of 1981-1982.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1988 : 39, 1, s.49-54
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
4/99
Autorzy: Danuta Pawłowska, Danuta Koćmierska-Grodzka, Janina Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: The effect of methylbromophenvinfos (Polfos) on some enzymes in vivo and in vitro. 1. In vivo studies.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1987 : 39, 4, s.361-370
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.257
5/99
Autorzy: Małgorzata Sołtys, Walentyna Jakubowska, Elżbieta Lenart, Henryka Nagadowska, Maria Lisiecka, Irena Ziemer, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Ocena niektórych parametrów biochemicznych moczu i krwi u pracowników malarni w przedsiębiorstwie stolarki budowlanej.
Tytuł angielski: Evaluation of some biochemical parameters in urine and blood of painters at a building joinery factory.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1986 : 37, 2, s. 113-119
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
6/99
Autorzy: Franciszek Rogowski, Anna Citko, Beata Kiersnowska-Rogowska, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: The capillary permeability for C-14-urea, tissue uptake and displacement of prostaglandin E1 (H-3-PGE1) in rat lung under the action of serotonin.
Czasopismo: International Journal of Microcirculation Clinical and Experimental
Szczegóły: 1984 : 3, 3/4, s. 509
Uwagi: Third World Congr. for Microcirculation. Oxford, September 9th -14th 1984. Abstr. book.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
7/99
Autorzy: Franciszek Rogowski, Anna Citko, Beata Kiersnowska-Rogowska, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: The effect of some physical factors and prostaglandins E1 (PGE1) and E2 (PGE2) on microvascular permeability of the rabbit and rat lung for Na-24, K-42, ions and C-14-urea.
Czasopismo: International Journal of Microcirculation Clinical and Experimental
Szczegóły: 1984 : 3, 3/4, s. 350
Uwagi: Third World Congr. for Microcirculation. Oxford, September 9th -14th 1984. Abstr. book.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
8/99
Autorzy: Małgorzata Sołtys, Danuta Koćmierska-Grodzka, Stefan Sitniewski, Janina Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: Wpływ ksylenu na toksyczne działanie Polfosu (IPO63).
Tytuł angielski: The effect of xylene on a toxic activity of Polfos (IPO63).
Tytuł całości: W: II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Łódz, 19-21 września 1984 r. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 38
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/99
Autorzy: Maryna Krawczuk-Rybakowa, Mirosława Urban, Danuta Koćmierska-Grodzka, Danuta Pawłowska, Waldemar Pędziński.
Tytuł oryginału: Zachowanie się poziomu insuliny we krwi na czczo i po podaniu doustnym glukozy u dzieci z nadmiarem ciężaru ciała.
Tytuł angielski: Blood insulin level in children with obesity on fasting and following oarl glucose administration.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1984 : 35, 2, 113-119
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
10/99
Autorzy: Danuta Pawłowska, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Does exercise modifity detoxication of pesticide ?
Tytuł całości: W: 8th Congress of the Polish Pharmacological Society. Warsaw, September 26-28, 1983. Polish Pharmacological Days. Abstracts.
Opis fizyczny: poz. 129
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
11/99
Autorzy: Zenon Chwieśko, Danuta Pawłowska, Krystyna Bernacka, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Levamisole and certain aspects of distribution and turnover of iron in rabbits.
Tytuł całości: W: 8th Congress of the Polish Pharmacological Society. Warsaw, September 26-28, 1983. Polish Pharmacological Days. Abstracts.
Opis fizyczny: poz. 142
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
12/99
Autorzy: Małgorzata Sołtys, Stefan Sitniewski, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: The role of organic solubilizer (xylene) in the toxicity of Pesticide Polfos IPO63.
Tytuł całości: W: 8th Congress of the Polish Pharmacological Society. Warsaw, September 26-28, 1983. Polish Pharmacological Days. Abstracts.
Opis fizyczny: s. 130
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
13/99
Autorzy: Z[enon] Chwieśko, D[anuta] Pawłowska, K[rystyna] Bernacka, D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Wpływ przedłużonego podawania levamisolu na parametry hematologiczne krwi królika.
Tytuł angielski: The effect of prolonged administration of levamisole on certain haematological parameters in the rabbit blood.
Tytuł całości: W: Zagadnienia hematologiczne w reumatologii. XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Warszawa, 1 XII 1983 r. Streszczenie referatów.
Opis fizyczny: s. 10-11
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
14/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, Danuta Pawłowska.
Tytuł oryginału: Wpływ środków ochrony roślin na środowisko i zdrowie człowieka.
Tytuł angielski: Influence of pesticides on environment and human health.
Tytuł całości: W: Ekologiczne konsekwencje rozwoju społeczno-gospodarczego. Referaty specjalistyczne na konferencję naukowo-techniczną "Ochrona środowiska w warunkach samorządności i samofinansowania przedsiębiorstw". Białystok, październik 1982.
Opis fizyczny: s. 1-29
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
15/99
Autorzy: Anna Citko, Danuta Koćmierska-Grodzka, Małgorzata Sołtys, Ewa Mosiej, Elżbieta Lenart, Henryka Nagadowska, Maria Lisiecka, Irena Ziemer.
Tytuł oryginału: Badania nad przenikaniem i rozmieszczeniem toluenu w tkankach po inhalacji lub stosowaniu na skórę.
Tytuł angielski: The studies on the penetration and tissue distribution of toluene after its inhalation or on skin application.
Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Warszawa, 17-19 września 1981 roku. Streszczenia doniesień.
Opis fizyczny: s. 21
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
16/99
Autorzy: Małgorzata Sołtys, Walentyna Jakubowska, Elżbieta Lenart, Henryka Nagadowska, Maria Lisiecka, Irena Ziemer, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Badania nad skutkami wdychania par toluenu i ksylenu w warunkach pracy w malarni przedsiębiorstwa "Stolbud" w Sokółce.
Tytuł angielski: Investigations on the consequences of the exposition of workers painters to the vapour of toluene and xylene in factory "Stolbud" in Sokółka.
Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Warszawa, 17-19 września 1981 roku. Streszczenia doniesień.
Opis fizyczny: s. 114
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
17/99
Autorzy: Danuta Pawłowska, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Skuteczność lecznicza oksymów i atropinizacji w zatruciu ostrym Polfosem (IPO63) w ocenie niektórych parametrów biochemicznych.
Tytuł angielski: Therapeutic effectiveness of oxime and atropinisation after Polfos (IPO63) intoxication-evaluation of some biochemical parameters.
Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Warszawa, 17-19 września 1981 roku. Streszczenia doniesień.
Opis fizyczny: s. 170
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
18/99
Autorzy: D[anuta] Pawłowska, M[ałgorzata] Sołtys, K[rystyna] Pawłowska, D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Studies on the modification of cholinesterase activity in blood of agriculture (PGR) workers in Suwałki region in 1979-1980.
Tytuł całości: W: Abstracts of the XV Congress of the Polish Physiological Society. Białystok, 24-26.IX.1981.
Opis fizyczny: s. 306
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
19/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka, D[anuta] Pawłowska.
Tytuł oryginału: The influence of proteins and products of their degradation (peptides, aminoacids) on lipolytic activity in human duodenal juice.
Tytuł całości: W: Abstracts of the XV Congress of the Polish Physiological Society. Białystok, 24-26.IX.1981.
Opis fizyczny: s. 218
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
20/99
Autorzy: Irena Syrzysko, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Wpływ parakwatu i dikwatu na poziom aktywnych form tlenu w krwi ludzkiej i w niektóych jej elementach morfotycznych.
Tytuł angielski: Effect of paraquat and diquat on reactive forms of oxygen in the human blood and in certain morphologic elements of blood.
Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Warszawa, 17-19 września 1981 roku. Streszczenia doniesień.
Opis fizyczny: s. 183
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
21/99
Autorzy: Danuta Pawłowska, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Wpływ Polfosu (IPO63) i jego metabolitów na aktywność lipolityczną trzustki szczura oraz soku trzustkowego ludzkiego (badania in vitro).
Tytuł angielski: Influence of Polfos (IPO63) and its metabolites on the lipolytic activity of rat's pancreas and human pancreatic juice (experiments in vitro).
Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Warszawa, 17-19 września 1981 roku. Streszczenia doniesień.
Opis fizyczny: s. 59
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
22/99
Autorzy: Irena Syrzysko, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Zastosowanie chemiluminescencyjnej metody oznaczania dismutazy ponadtlenkowej w zatruciach ostrych.
Tytuł angielski: The evaluation of chemiluminescent method of estimating superoxide dismutase activity in acute intoxications.
Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Warszawa, 17-19 września 1981 roku. Streszczenia doniesień.
Opis fizyczny: s. 186
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
23/99
Autorzy: Danuta Pawłowska, Anna Citko, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Aktywność hydrolityczna krwi i niektórych tkanek u szczura w zatruciu preparatem Polfos-IPO63.
Tytuł angielski: Hydrolytic activity of blood and some tissues of rats intoxicated by Polfos-IPO63.
Tytuł całości: W: Ostre zatrucia pestycydami. Materiały z I Sympozjum naukowo-szkoleniowego Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Łódź 1980.
Opis fizyczny: s. 132-137
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
24/99
Autorzy: I[rena] Syrzysko, D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Chemiluminescent method of estimating superoxide dismutase activity in the liver and brain homogenates of rat.
Tytuł całości: W: Seventh Congress of the Polish Pharmacological Society. Abstracts of presentations. Poznań, September 25-28 1980.
Opis fizyczny: s. 237-238
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
25/99
Autorzy: F[ranciszek] Rogowski, A[nna] Citko, D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Effect of prostaglandin E1 (PGE1) and E2 (PGE2) on rabbit and rat lung microvascular permeability.
Tytuł całości: W: Seventh Congress of the Polish Pharmacological Society. Abstracts of presentations. Poznań, September 25-28 1980
Opis fizyczny: s. 197-198
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
26/99
Autorzy: D[anuta] Pawłowska, D[anuta] Koćmierska-Grodzka, A[nna] Łukaszewicz-Husain.
Tytuł oryginału: The action of phosphorganic pesticide (Polfos-IPO63) on the hydrolytic function of rat`s pancreas.
Tytuł całości: W: Seventh Congress of the Polish Pharamacological Society. Abstracts of presentations. Poznań, September 25-28, 1980.
Opis fizyczny: s. 231
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
27/99
Autorzy: A[nna] Citko, F[ranciszek] Rogowski, D[anuta] Koćmierska-Grodzka, A[nna] Łukaszewicz-Husain.
Tytuł oryginału: The effect of serotonin [5-HT] and prostaglandins E1 and F2 alpha (PGE1 and PGF2alpha) on 45CA transport in rat lung tissue.
Tytuł całości: W: Seventh Congress of the Polish Pharmacological Society. Abstracts of presentations. Poznań, September 25-28 1980.
Opis fizyczny: s. 175
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
28/99
Autorzy: F[ranciszek] Rogowski, A[nna] Citko, D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: The influence of 5-hydroxytryptamine (5-HT) on microvascular permeability, tissue uptake and displacement of prostaglandin E1 (PGE1) in rat lung.
Tytuł całości: W: Seventh Congress of the Polish Pharmacological Society. Abstracts of presentations. Poznań, September 25-28 1980
Opis fizyczny: s. 198-199
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
29/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Proteins and peptides as modifiers of the hydrolytic function of the pancreas.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1979 : 30, 1, s. 103
Uwagi: Proc. of the 14th Congr. of the Pol. Physiol. Soc. Łódź, September 11-13, 1978.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
30/99
Autorzy: D[anuta] Pawłowska, A[nna] Citko, D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Study of the effects of Polfos against rat`s pancreas and liver function.
Tytuł całości: W: Third Congress of the Hungarian Pharmacological Society. Budapest, 22-25 August 1979. Abstracts.
Opis fizyczny: s. 67
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
31/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, Anna Mazanowska, George Bernard Gerber.
Tytuł oryginału: A sensitive and specific determination of gamma aminobutric acid in brain.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1978 : 30, 1, s. 17-20
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
32/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Białka i peptydy jako modyfikatory hydrolitycznej funkcji trzustki.
Tytuł angielski: Proteins and peptides as modifiers of the hydrolytic function of the pancreas.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Lodzensis
Szczegóły: 1978 : 19, Supl. 16, s. 202
Uwagi: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Łódż, 11-13 IX 1978. Streszczenia wykładów, referatów i komunikatów
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
33/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Investigations on the modification of postirradiation pancreatic lipase activity by some endo- or exogenic factors. P. 1. The influence of some agonists of adrenergic system.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1978 : 154, 4, s. 282-286
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
34/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Investigations on the modification of postirradiation pancreatic lipase activity by some endo- or exogenic factors P. 2. The influence of some ions, biogenic amines and hormones.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1978 : 154, 6, s. 430-435
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
35/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Comparative studies on the influence of some radioprotectors on the postirradiation hydrolytic function of subcellular fractions of pancreas.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1977 : 153, 12, s. 837-842
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.450
36/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Free fatty acids and lipolytic activity of the pancreas of irradiated rats.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1977 : 29, 5, s. 533-538
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
37/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Rola biologiczna cyklicznego 3'5'monofosforanu guanozyny (cGMP).
Tytuł angielski: The biological role of 3'5'-guanosine monophospate (cGMP).
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1977 : 31, 1, s. 61-78
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
38/99
Autorzy: Anna Romatowska, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: The convulsive action of pentylenetetrazol and electroschock in irradiated ratts.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1977 : 29, 3, s. 335-342
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
39/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: The role of some amines and other substances in the process of enzyme release from rat's pancreas.
Tytuł całości: W: Sixth Congress of the Polish Pharmacological Society. Katowice, 22-25 September 1977. Abstracts.
Opis fizyczny: s. 33-35
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
40/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: The studies on the influence of some endogenic substances on the stabilization of biological membranes.
Tytuł całości: W: Sixth Congress of the Polish Pharmacological Society. Katowice, 22-25 September 1977. Abstracts.
Opis fizyczny: s. 29-30
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
41/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Badania nad hydro-proteolityczną aktywnością wewnątrzkomórkową w chorobie popromiennej.
Tytuł angielski: Investigations on hydro-proteolytic intracellular activity in postirradiation sickness. Praca habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1976
Opis fizyczny: 71 s. : r.
Seria: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, Supl. 37
Charakt. formalna: Praca habilitacyjna
Język publikacji: ENG
42/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Hydroproteolytic activity of the pancreas after single or fractionated X-ray irradiation of rats.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1976 : 24, 6, s. 927-934
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
43/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Influence of trichlorfon and fractionated irradiation on hydroproteolytic activity of pancreas and intestinal tissues of rats.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1976 : 151, 3, s. 278-284
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.477
44/99
Autorzy: Anna Romatowska, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Investigation on the cause of postirradiation changes in the behaviour of rats.
Tytuł całości: W: Monoaminergic mechanisms on the central nervous system. I-st Joint Symposium of Hungarian and Polish Pharmacological Societies. Zakopane, 13-15 October 1976. Abstracts.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
45/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, Maria Siegieńczuk, Alicja Szewko.
Tytuł oryginału: The influence of protease inhibitor on hydroproteolytic activity and serotonin content in the intestine of rats after fractionated irradiation.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1976 : 24, 2, s. 259-265
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
46/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: The influence of trypsin and neuraminidase on content of serotonin in rat blood platelets.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1976 : 24, 4, s. 565-573
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
47/99
Autorzy: Anna Romatowska, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Brain cholinergic system and behaviour of x-rays irradiated rats.
Tytuł całości: W: V Congress of the Polish Pharmacological Society. Abstracts of presentations. Szczecin, September 24-27, 1975.
Opis fizyczny: s. 31-32
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
48/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Farmakologiczna regulacja trawienia wewnątrzkomórkowego.
Tytuł angielski: Pharmacologic regulation of intracellular digestion.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1975 : 29, 6, s. 719-737
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
49/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, Jerzy Radwan.
Tytuł oryginału: Further investigations on the radioprotective effectiveness of dianabol and other drugs in fractionatedly irradiated rats.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1975 : 150, 1, s. 91-96
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.480
50/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, Jerzy Radwan.
Tytuł oryginału: Hydro-proteolytic activity in rat's pancreas after irradiation.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1975 : 150, 1, s. 80-86
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.480
51/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Hydro-proteolytic enzymes and serotonin content in blood platelets.
Tytuł całości: W: V Congress of the Polish Pharmacological Society. Abstracts of presentations. Szczecin, September 24-27, 1975.
Opis fizyczny: s. 136
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
52/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, Anna Romatowska, Antoni Szymański.
Tytuł oryginału: Investigations on the relations between the biochemical changes in the brain and behaviour of irradiated rats.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1975 : 150, 1, s. 102-108
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.480
53/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, Jerzy Radwan, Anna Romatowska.
Tytuł oryginału: Modification of postirradiation hydroproteolytic activity of rat's pancreas by some drugs.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1975 : 23, 4, s. 527-535
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
54/99
Autorzy: Jerzy Radwan, Danuta Koćmierska-Grodzka, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Postirradiation changes of the pancreas and their influence on the course of postirradiation syndrome.
Tytuł całości: W: V Congress of the Polish Pharmacological Society. Abstracts of presentations. Szczecin, September 24-27, 1975.
Opis fizyczny: s. 146
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
55/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, Georg B. Gerber.
Tytuł oryginału: Serotonin and proteolytic enzymes in brain of irradiated animals.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1975 : 27, Suppl., s. 119-125
Uwagi: Symposium "Serotonin-brain-drugs". Kazimierz Dolny, October 15-16, 1974. Warszawa, 1975.
Charakt. formalna: Polski referat w suplemencie
Język publikacji: ENG
56/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, Józef Daniluk, Jerzy Radwan, Andrzej Danysz.
Tytuł oryginału: Badania nad radioochronnym działaniem Dianabolu i Trasylolu przy napromienieniu frakcjonowanym szczurów.
Tytuł angielski: Studies on the radioprotective effect of Dianabol and Trasylol during fractionated irradiation of rats.
Czasopismo: Postępy Fizyki Medycznej
Szczegóły: 1974 : 9, 4, s.185-191
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
57/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, Józef Daniluk, Jerzy Radwan.
Tytuł oryginału: Beurteilung des strahlenschützenden Einflusses von Dianabol, Trasylol und Zysteamin der fraktionierten Bestrahlung.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1974 : 147, 6, s.628-633
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
58/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Die Bestrahlung und die hydroproteolytische Zellaktivität.
Czasopismo: Radiobiologia Radiotherapia
Szczegóły: 1974 : 15, 6, s.771-779
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
59/99
Autorzy: Konstanty Wiśniewski, Elżbieta Zawadzka, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Influence of phosphororganic radioprotective drugs on post-irradiation changes of reactivity to barium chloride in guinea pig intestine.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1974 : 148, 1, s.107-115
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
60/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, Jerzy Radwan.
Tytuł oryginału: Kininopodobna aktywność tkanek i krwi po napromienieniu.
Tytuł angielski: Kininlike activity of tissues and blood after irradiation.
Tytuł całości: W: Uczelniana Konf.Nauk.: Patofizjologia układu krążenia i krwi.Streszcz.prac. Białystok, 3 pażdziernik 1974 r.
Opis fizyczny: s.5
Uwagi: XXV-lecie AMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
61/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, George Bernard Gerber.
Tytuł oryginału: Lysosomal enzymes in organs of irradiated rats.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1974 : 147, 3, s.271-277
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
62/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, George Bernard Gerber, Jean Piére Decock.
Tytuł oryginału: Sialic acid and neuraminidase after whole body irradiation of rats.
Czasopismo: Acta Radiologica.Therapy Physics Biology
Szczegóły: 1974 : 13, 1, s.57-64
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
63/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Aktywność hydrolityczna a poziom neuromediatorów w mózgu napromienionych zwierząt.
Tytuł angielski: Hydrolytic activity and the brain levels of neuromediators in irradiated animals.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Pol.Tow.Farm.Łódż, 27-30 sierpnia 1973.
Opis fizyczny: s.24
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
64/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Badania nad aktywnością enzymów hydro- i proteolitycznych tkanek w chorobie popromiennej.
Tytuł angielski: Studies on the activity of hydrolytic and proteolytic tissue enzymes in radiation sickness.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1973 : 28, 26, s.996-997
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
65/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, Maria Kozłowska.
Tytuł oryginału: Badania nad działaniem przeciwbólowym morfiny w przebiegu choroby popromiennej u myszy.
Tytuł angielski: Investigations on the analgesic effectiveness of morphine in irradiated mice.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1972 : 23, 1, s.149-157
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
66/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka, R[oland] Goutier.
Tytuł oryginału: Influence of natural and synthetic protease inhibitors on rat and mouse liver catheptic activity.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1972 : 144, 2, s.245-250
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
67/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Investigations on post-radiation hydrolytic activity of isolated perfused liver.P.1.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1972 : 143, 6, s.705-710
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
68/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Investigations on post-radiation hydrolytic activity of isolated perfused liver.P.2.Investigations on the mechanism of post-radiation increase of beta-glucuronidase activity.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1972 : 144, 1, s.121-125
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
69/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Studies on kinin-forming activity in post-radiation sicknes.P.2.Investigations into biological activity of lysosomal enzymes preparate.
Czasopismo: Radiobiologia Radiotherapia
Szczegóły: 1972 : 13, 4, s.453-458
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
70/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Studies on kinin-forming activiy in post-radiation sickness.P.1.Blood and tissuees enzymatic activity.
Czasopismo: Radiobiologia Radiotherapia
Szczegóły: 1972 : 13, 4, s.443-452
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
71/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Analgesic action of morphine and the changes of the enzymatic background in the brain of irradiated animals.
Czasopismo: Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae
Szczegóły: 1971 : 23, 6, s.609
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
72/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Investigation on the hyaluronidase activity in post-radiation sickness.
Czasopismo: Radiobiologia Radiotherapia
Szczegóły: 1971 : 12, 6, s.757-763
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
73/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Wpływ antyfibrynolityków na powstawanie radiotoksyn.
Tytuł angielski: The influence of antifibrinolytics on the radiotoxins creation.
Tytuł całości: W: Farmakologia amin katecholowych oraz leków działajacych na uklad nerwowy.I Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego .Warszawa 1971
Opis fizyczny: s.308
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
74/99
Autorzy: Andrzej Danysz, Ryszard Panek, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Wpływ metyloandrostenolonu (D) na popromienne zmiany poziomu frakcji białek surowicy krwi .
Tytuł angielski: Influence of metylandrostenolone (D) on the postradiation changes of the level of blood protein fraction.
Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego .Warszawa 1971
Opis fizyczny: s.215-220
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
75/99
Autorzy: Andrzej Danysz, Maciej Zarębski, Danuta Koćmierska-Grodzka, Andrzej Olszewski, Andrzej Szaykowski.
Tytuł oryginału: Pharmacological properties of ephedrine theophylline-7-acetate.
Czasopismo: Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae
Szczegóły: 1970 : 22, s.83-88
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
76/99
Autorzy: Andrzej Danysz, Maciej Zarębski, Danuta Koćmierska-Grodzka, Andrzej Olszewski, Andrzej Szaykowski.
Tytuł oryginału: Pharmacological properties of papeverine theophylline-7-acetate (TOP).
Czasopismo: Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae
Szczegóły: 1970 : 22, s.75-82
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: POL
77/99
Autorzy: Andrzej Danysz, Józef Maćkowiak, Danuta Koćmierska-Grodzka, Roman Rogalewski.
Tytuł oryginału: Aktynometr rozdzielczy - nowy typ aparatu do badania aktywności psychomotorycznej myszy.
Tytuł angielski: Distributive actinometer a new apparatus for investigation of psychomotoric activity of mice.
Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Warszawa, 3-5 październik, 1969
Opis fizyczny: s.12-13
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
78/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Badania nad mechanizmem działania antyfibrynolityków na popromienne zaburzenia przemiany białek.
Tytuł angielski: Investigation on the mechanism of antifibrinolytics action on the postradiation disturbances of protein metabolism.
Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Warszawa, 3-5 październik, 1969.
Opis fizyczny: s.42
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
79/99
Autorzy: Andrzej Danysz, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Radiofarmakologia. Działanie leków w ustroju napromieniowanym.
Tytuł angielski: Radiopharmacology. The action of drugs in an irradiated organism.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1969
Opis fizyczny: 189 s.
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
80/99
Autorzy: Andrzej Danysz, Danuta Koćmierska-Grodzka, Włodzimierz Buczko, Maciej Zarębski, Bożena Zdrodowska.
Tytuł oryginału: Typ układu nerwowego a działanie leków psychotropowych u myszy.
Tytuł angielski: The kind of nervous system and the action of psychotropic drugs in mice.
Tytuł całości: W: Sympozjum Psychofarmakologii i Psychoterapii, Wrocław, 25.XI i 26.XI, 1966.
Opis fizyczny: s.108-113
Uwagi: Cz.1
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
81/99
Autorzy: Danuta Koćmierska-Grodzka, Andrzej Danysz.
Tytuł oryginału: Badania nad efektywnością EACA i PAMBA w stanach wzmożonej proteolizy wewnątrzkomórkowej.
Tytuł angielski: Investigations on the effectiveness of EACA and PAMBA in states of increased intracellular proteolysis.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1968 : 19, 1, s. 93-100
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
82/99
Autorzy: Andrzej Danysz, Danuta Koćmierska-Grodzka, Konstanty Wiśniewski, Marian Killar.
Tytuł oryginału: Einfluss der Bestrahlung auf das Verhalten einiger Enzyme bei Meerschweinchen.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1968 : 135, 1, s. 90-93
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
83/99
Autorzy: Andrzej Danysz, Danuta Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: The investigations on the new ways of chemical radioprotection.
Czasopismo: Agressologie
Szczegóły: 1967 : 8, 3, s. 277-290
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
84/99
Autorzy: Andrzej Danysz, Danuta Koćmierska-Grodzka, Stefan Niewiarowski, Jan Prokopowicz.
Tytuł oryginału: Untersuchungen über den Mechanismus der Strahlenschutzwirkung der proteolytischen Enzyme.
Czasopismo: Folia Haematologica
Szczegóły: 1967 : 87, 1-2, s. 128-134
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
85/99
Autorzy: Andrzej Danysz, Danuta Koćmierska-Grodzka, Bożena Kostro, Bolesław Połocki.
Tytuł oryginału: Właściwości farmakologiczne 2-dwumetyloaminoetanolu (DMAE) Cz.2 Analiza ośrodkowego działania farmakologicznego.
Tytuł angielski: Pharnacological properties of 2-dimethylaminoethanol (Bimanol-DMAS) Part 2. The analysis of central pharmacological action.
Czasopismo: Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae
Szczegóły: 1967 : 19, 5, s. 469-477
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: POL
86/99
Autorzy: Andrzej Danysz, Danuta Koćmierska-Grodzka, Bożena Kostro, Bolesław Połocki, Ryszard Panek, Jadwiga Kruszewska.
Tytuł oryginału: Właściwości farmakologiczne 2-dwumetyloaminoetanolu (DMAE). Cz. 1 Wpływ na czynność OUN, układu krążenia i mięśni prążkowanych.
Tytuł angielski: Pharmacological properties of 2-dimethylaminoethanol (Bimanol-DMAE) Part 1. The effect upon CNS, circulatory system and striated muscles.
Czasopismo: Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae
Szczegóły: 1967 : 19, 5, s. 463-468
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: POL
87/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Badania nad właściwościami karcinogennymi ichtiolu.
Tytuł angielski: Studies on the carcinogenic properties of ichthyol.
Czasopismo: Patologia Polska
Szczegóły: 1966 : 17, s. 229-236
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
88/99
Autorzy: A[ndrzej] Danysz, D[anuta] Koćmierska-Grodzka, B[ożena] Kostro, B[olesław] Połocki, H. Proniewski, A[ndrzej] Szaykowski.
Tytuł oryginału: Badania nad zmianą odczynowości na niektóre środki psychotropowe i wegetatywne w chorobie popromiennej.
Tytuł angielski: Investigations on the changes of reactivity towards some psychotropic and vegetative drugs in radiation sickness.
Tytuł całości: W: Pamiętnik Pierwszego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Szczecin, 15-16.X.1965.
Adres wydawniczy: Szczecin, 1966.
Opis fizyczny: s. 86-87
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
89/99
Autorzy: A. Danysz, D[anuta] Koćmierska-Grodzka, S. Niewiarowski, J[an] Prokopowicz, K[rzysztof] Worowski, L[eopold] Rejniak.
Tytuł oryginału: Investigation on the mechanism of radioprotective action of EACA.
Czasopismo: Sborn. Věd. Praci Hradec Králove
Szczegóły: 1966 : 9, s. 725-728
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
90/99
Autorzy: A. Danysz, D[anuta] Koćmierska-Grodzka, S. Niewiarowski, J[an] Prokopowicz, K[rzysztof] Worowski, L[eopold] Rejniak.
Tytuł oryginału: Wpływ EACA na zaburzenia aktywności enzymów proteolitycznych w chorobie popromiennej.
Tytuł angielski: The effect of EACA upon the disturbances of the activity of proteolytic enzymes in postradiation disease.
Tytuł całości: W: Pamiętnik I Walnego Zgromadz. Pol. Tow. Farmakol., Szczecin, 15-16.X.1965.
Opis fizyczny: s. 87-88
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
91/99
Autorzy: A[ndrzej] Danysz, D[anuta] Koćmierska-Grodzka, M[arian] Killar, J. Kruszewska, R[yszard] Panek.
Tytuł oryginału: Badania nad kryteriami hematologicznymi oceny skuteczności środków radioochronnych.
Tytuł angielski: Investigations on the hematological criteria in the evaluation of radioprotective drugs efficacy.
Czasopismo: Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej
Szczegóły: 1965, supl. 4, s. 141-143
Uwagi: Sympozjum poświęcone szkodliwości działania promieniowania jonizującego, Łódź, 2-3.IV.1965.
Charakt. formalna: Polski referat w suplemencie
Język publikacji: POL
92/99
Autorzy: A[ndrzej] Danysz, D[anuta] Koćmierska-Grodzka, S[tefan] Niewiarowski, A[leksander] Popławski, K[rzysztof] Worowski, L[eopold] Rejniak.
Tytuł oryginału: Wpływ napromieniowania na aktywność enzymów proteolitycznych.
Tytuł angielski: The effect of irradiation on the activity of proteolytic enzymes
Czasopismo: Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej
Szczegóły: 1965 : z. 7, supl. 4, s. 65-70
Uwagi: Sympozjum poświęcone szkodliwości działania promieniowania jonizującego, Łódź 2-3.IV.1965.
Charakt. formalna: Polski referat w suplemencie
Język publikacji: POL
93/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka, A[ndrzej] Danysz, J. Kruszewska.
Tytuł oryginału: Zmiany oporności osmotycznej krwinek białych u szczurów w chorobie popromiennej.
Tytuł angielski: Changes in the osmotic resistance of white blood cells in postradiation disease in rats.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1965 : 16, s. 739-743
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
94/99
Autorzy: A[ndrzej] Danysz, S[tefan] Niewiarowski, D[anuta] Koćmierska-Grodzka, J[an] Prokopowicz.
Tytuł oryginału: Radioprotective effect of aminocaproic acid and of pancreatic trypsin inhibitor in rat.
Czasopismo: Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques
Szczegóły: 1964 : 12, s. 445-449
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
95/99
Autorzy: A[ndrzej] Danysz, D[anuta] Koćmierska-Grodzka, S[tefan] Niewiarowski, J[an] Prokopowicz.
Tytuł oryginału: Badania nad radioochronnym działaniem niektórych inhibitorów enzymów proteolitycznych.
Tytuł angielski: Studies on the radioprotective action of proteases inhibitors.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów i komunikatów. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Toruń, 10-13.XII.1963.
Opis fizyczny: s. 59-60
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
96/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Androgeny anaboliczne.
Tytuł angielski: Anabolic androgens.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1962 : 17, s. 1965-1969
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
97/99
Autorzy: A[ndrzej] Danysz, D[anuta] Koćmierska-Grodzka, D[anuta] Kozak.
Tytuł oryginału: Badania porównawcze działania farmakologicznego antistiny i fenazoliny.
Tytuł angielski: Comparative investigations of the pharmacological action of antistine and Phenazoline.
Czasopismo: Biuletyn Informacyjny "Polfa"
Szczegóły: 1961 : 11, s. 202-205
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
98/99
Autorzy: D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Niezgodności recepturowe.
Tytuł angielski: Prescription incompatibilites.
Czasopismo: Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego
Szczegóły: 1958 : sierpień, k. 15
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
99/99
Autorzy: J. Kiersz, D[anuta] Koćmierska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Wpływ dezoksykortykosteronu na zwyżkę ciśnienia tętniczego wywołaną wlewami hipertonicznego roztworu soli u królików pozbawionych jednostronnie nerki.
Tytuł angielski: The effect of DOCA on the high blood pressure produced by hypertonic NaCl solutions in rabbits after unilateral nephrectomy.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1958 : 9, s. 205-210
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB