logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: REUTT HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 50Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/50
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt, Roman Kordecki, Konrad Kiczka.
Tytuł oryginału: Ocena obciążenia pracą robotników na niektórych stanowiskach pracy w hucie szkła.
Tytuł angielski: Estimation of the work- load of the workers on some work stands in glass-factories.
Czasopismo: Ochrona Pracy
Szczegóły: 1973 : 27, 5, s.14-19
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
2/50
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt, Roman Kordecki, Konrad Kiczka.
Tytuł oryginału: Ocena obciążenia praca robotników niektórych stanowisk pracy w hucie szkła.
Tytuł angielski: Evaluation of work load in glass-house workers at sme working post.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1972 : 23, 3, s.213-225
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
3/50
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt, Roman Kordecki.
Tytuł oryginału: Próba oceny obciążenia pracą robotników działu obróbki wiórowej w jednym z zakładów naprawczych taboru kolejowego.
Tytuł angielski: An attempt to evaluate the Railway Repair Works section.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Streszczenia komunikatów.Olsztyn 13-17 IX 1972
Opis fizyczny: s.221
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
4/50
Autorzy: Henryk Reutt, Krzysztof Rożkowski, Zygmunt Latosiewicz.
Tytuł oryginału: Wpływ odruchowych reakcji z opłucnej na opór naczyniowy w krążeniu małym .
Tytuł angielski: The effect of pleural reflex on the peripheral resistance within the pulmonary circulation.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.Streszczenia komunikatów. Olsztyn 13-17 IX 1972
Opis fizyczny: s.218-219
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
5/50
Autorzy: Henryk Reutt, Roman Kordecki, Piotr Hryniewiecki.
Tytuł oryginału: Zdolność fagocytarna granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u niektórych grup pracowników warsztatowych PKP.
Tytuł angielski: Phagocytic capability of neutophilic granulocytes of peripheral blood in some workers of railway workshop.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1972 : 23, 2, s.193-198
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
6/50
Autorzy: Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Zagadnienia monotonii pracy.
Tytuł angielski: The problem of monotony of work.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1971, 5, s.273-277
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
7/50
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt, Roman Kordecki.
Tytuł oryginału: Zależność odruchu okluzji z zatoki szyjnej od poziomu alkoholu etylowego we krwi.
Tytuł angielski: Corelation between the occlusive reponse from the carotid sinus and the level of ethyl alcohol in blood.
Czasopismo: Acta Physiologica
Szczegóły: 1970 : 21, s.473-481
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
8/50
Autorzy: Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Badania nad rytmem dobowym aminotransferaz ASPAT i ALAT.
Tytuł angielski: Studies on 24-hour rhythm of ASPAT and ALAT aminotransferases.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Szczecin, 15-18.IX.1969
Opis fizyczny: s.154
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/50
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Piotr Hryniewiecki, Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Badania nad utlenianiem krwi pracowników odlewni ZNTK.
Tytuł angielski: The studies on the blood oxygenation in the workers employed at ZNTK.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1969 : 5, s.1-4
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
10/50
Autorzy: Henryk Reutt, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Dynamika zmian aktywności aminotransferaz ASPAT i ALAT u psów po wysiłku fizycznym na bieżni.
Tytuł angielski: The dynamics of the changes in the activity of aminotransferases ASPAT and ALAT in dogs after a physical effort.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Szczecin, 15-18.IX.1969
Opis fizyczny: s.154
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
11/50
Autorzy: Edmund Biskup, Henryk Reutt, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Ocena stanu naczyń włosowatych w mięśniu międzykostnym I z zastosowaniem Na131J u osób narażonych na działanie wibracji.
Tytuł angielski: The evaluation of the state of capillary vessels in the interosseous muscle I after the application of Na131I in persons exposed to vibration.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1969 : 20, s.53-59
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
12/50
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Odruch okluzji zatoki szyjnej przy różnym poziomie alkoholu etylowego we krwi.
Tytuł angielski: The occlusion reflex of carotid sinus at various levels of blood-ethanol .
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologów, Szczecin, 15-18,IX.1969
Opis fizyczny: s.160
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
13/50
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Roman Kordecki, Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Reaktywność zatoki szyjnej na histaminę i KC1 w warunkach perfuzji alkoholem etylowym.
Tytuł angielski: The effect of histamine and KC1 on the reactivity of the carotid sinus perfused with ethanol.
Czasopismo: Acta Physiologica
Szczegóły: 1969 : 20, s.757-762
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
14/50
Autorzy: Roman Kordecki, Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt, Jan Górski.
Tytuł oryginału: Wpływ alkoholu etylowego na pobudliwość interoreceptorów tchawicy i oskrzeli.
Tytuł angielski: The influence of ethyl alcohol on excitability of tracheal and bronchial interoreceptors.
Czasopismo: Acta Physiologica
Szczegóły: 1969 : 20, s.405-415
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
15/50
Autorzy: Jan Górski, Roman Kordecki, Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Wpływ wysiłku fizycznego na zdolność fagocytarną leukocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej.
Tytuł angielski: The effect of physical exertion in the phagocytic capacity of neurotrophil leukocytes in the peripheral blood.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1969 : 20, s.113-117
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
16/50
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Zależność czasu reakcji prostej od stażu pracy zawodowej kierowców samochodowych i drużyn parowozowych.
Tytuł angielski: The time of simple reaction according to the period of occupational work of car drivers and locomotive ones.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1969 : 5, s.4-10
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
17/50
Autorzy: Tadeusz Januszko, Jan Górski, Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Ocena aktywności układu fibrynolitycznego za pomocą czasu fibrynolizy krwi i euglobulin.
Tytuł angielski: The evaluation of the activity of blood fibrinolytic system by means of blood fibrinolytic system by means of blood and euglobulin fibrinolysis.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1968 : 22, 22, s.818-821
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
18/50
Autorzy: Roman Kordecki, Henryk Reutt, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Zmiany psychofizjologiczne i czynnościowe układu krążenia u pracowników ZNTK.
Tytuł angielski: Psychophysiological and functional changes in rolling-stock repair workshops.
Tytuł całości: W: Zbiór Pr. Cent. Ośr. Bad. Kolej. Służb. T. 1
Adres wydawniczy: [b.m] : [b.n], 1968
Opis fizyczny: s. 112-127
Charakt. formalna: Polski fragment
Język publikacji: POL
19/50
Autorzy: Tadeusz Januszko, Henryk Reutt, Michał Małofiejew, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Aktywator plazminogenu w czasie i po obciążeniu pracą.
Tytuł angielski: Plasminogen activator during and after muscular exercise.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1967 : 18, 3, s. 339-347
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
20/50
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Odruchy sensoryczno-motoryczne u mężczyzn zatrudnionych w transporcie.
Tytuł angielski: Sensoric and motoric reactions in men employed in transport.
Tytuł całości: W: Materiały I Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 8 - 9 września 1967.
Opis fizyczny: s. 124-126
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
21/50
Autorzy: Henryk Reutt, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Reakcje naczyniowe palców rąk robotników narażonych na miejscowe działanie wibracji.
Tytuł angielski: Digital vascular reactions in workers exposed to locally acting vibration.
Tytuł całości: W: Materiały I Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 8-9 września 1967.
Opis fizyczny: s. 127-128
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
22/50
Autorzy: Jan Górski, Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Wpływ wysiłku fizycznego na odczyn leukergii.
Tytuł angielski: The effect of physical exercise on the leukergy reaction.
Tytuł całości: W: Materiały I Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 8 - 9 września 1967.
Opis fizyczny: s. 123-124
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
23/50
Autorzy: T[adeusz] Januszko, H[enryk] Reutt.
Tytuł oryginału: Układ fibrynolityczny krwi w czasie i po wysiłku fizycznym.
Tytuł angielski: The blood fibrinolytic system during and after a physical exercise.
Tytuł całości: W: X Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Lublin, 13-17.IX.1966.
Opis fizyczny: s. 129-130
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
24/50
Autorzy: H[enryk] Reutt, H. Cudowska, M[arian] Killar.
Tytuł oryginału: Wpływ wymiernego wysiłku fizycznego na poziom i skład białek surowicy krwi.
Tytuł angielski: The effect of a measurable physical exercise on the level and the composition of the blood serum proteins.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1966 : 42, s. 432-435
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
25/50
Autorzy: M[ichał] Małofiejew, H[enryk] Reutt, T[adeusz] Januszko, K[arol] Buluk.
Tytuł oryginału: Zachowanie się aktywatora plazminogenu, kallikreiny i kinin osoczowych w czasie dawkowanego wysiłku.
Tytuł angielski: Behaviour of plasminogen activator, kallikrein and plasma kinins during muscular exercise.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1966 : 21, s. 1833-1835
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
26/50
Autorzy: H[enryk] Reutt.
Tytuł oryginału: Zmiany poziomu i składu białek surowicy krwi pod wpływem wymiernego wysiłku fizycznego.
Tytuł angielski: The changes in the serum-protein level and its fractions upon a measurable physical effort.
Tytuł całości: W: X Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Lublin, 13-17.IX.1966.
Opis fizyczny: s. 221-222
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
27/50
Autorzy: J. Szczepański, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Działanie kościotwórcze nasion Sesamum indicum u szczurów.
Tytuł angielski: The bone-forming effect of the seeds of Sesamum indicum in rats.
Czasopismo: Medycyna Weterynaryjna
Szczegóły: 1965 : 21, s. 205-207
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
28/50
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Physiologische Aspekte der Arbeit.
Tytuł całości: W: Onzieme Congres International, Vienne du 21 au 26 juin 1965.
Opis fizyczny: s. 25-31
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: GER
29/50
Autorzy: J. Szczepański, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Przyczynek do badań nad aktywizowaniem procesu powstawania blizny kostnej doświadczalnej.
Tytuł angielski: A contribution to the studies on the activity of an experimental bone scar formation.
Czasopismo: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
Szczegóły: 1965 : 30, s. 131-134
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
30/50
Autorzy: E. Miętkiewski, L. Staniszewski, R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ alkoholu etylowego na niektóre objawy wstrząsów doświadczalnych.
Tytuł angielski: The influence of ethyl alcohol on some manifestations of the experimental shock.
Adres wydawniczy: Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 1965.
Opis fizyczny: 38, [1] s.
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
31/50
Autorzy: H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski, Z[ygmunt] Podjaski.
Tytuł oryginału: Wpływ pracy i wieku na wyniki prób czynnościowych układów krążenia i oddychania u pracowników warsztatowych ZNTK.
Tytuł angielski: The effect of work and age on the results of functional test of circulatory and respiratory systems in ZNTK workshop workers.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1965 : 1, s. 195-201
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
32/50
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wybrane metody fizjologiczne w ocenie niektórych funkcji ustroju u kierowców samochodowych.
Tytuł angielski: Selected physiological methods for evaluation of some systemic function in car-drivers.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1965 : 1, s. 79-84
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
33/50
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Efekty hemodynamiczne wstrząsorodnych dawek histaminy i błękitu trypanu w upojeniu alkoholem etylowym u psów.
Tytuł angielski: The effect of haemodynamic shock doses of histamine and Trypan blue during ethyl-alcohol intoxication in dogs.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1964 : 10, s. 79-89
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
34/50
Autorzy: S. Bendarzewski, H[enryk] Reutt, J[arosław] Szmurło.
Tytuł oryginału: On the effect of anabolising androgens on osseous scar formation in old, adult and young rats.
Czasopismo: Gerontologia
Szczegóły: 1964 : 9, s. 193-199
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
35/50
Autorzy: S. Bendarzewski, H[enryk] Reutt, J[arosław] Szmurło.
Tytuł oryginału: Przemiana białkowa a tworzenie się blizny kostnej u starych dojrzałych i młodych szczurów.
Tytuł angielski: The protein metabolism and the callus formation in the adult and young rats.
Czasopismo: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
Szczegóły: 1964 : 29, s. 5-11
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
36/50
Autorzy: S. Bendarzewski, Henryk Reutt, Jarosław Szmurło.
Tytuł oryginału: Przemiana białkowa a tworzenie się blizny kostnej u starych, dojrzałych i młodych szczurów.
Tytuł angielski: Protein metabolism and callus formation.
Czasopismo: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
Szczegóły: 1964 : 29, s. 5-11
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
37/50
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Mechanizm odruchowych zmian ciśnienia w żyle udowej i tętnicy płucnej przy odruchu oskrzelowym.
Tytuł angielski: The mechanism of the reflectory changes of the blood pressure in femoral vein and in pulmonary artery evoked by the pleural reflex.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Toruń, 10-13.XII.1963.
Opis fizyczny: s. 154
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
38/50
Autorzy: H[enryk] Reutt.
Tytuł oryginału: Obraz wstrząsu barwnikowego i peptonowego u psów po długotrwałej asfiksji.
Tytuł angielski: Dye and peptone shock in dogs after prolonged asphyxia.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1963 : 9, s. 335-346
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
39/50
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, B[olesław] Wojtkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ odruchu oskrzelowego na opór naczyniowy w kończynie tylnej psa.
Tytuł angielski: The influence of the bronchial reflex on the vascular resistance in the hind leg of dog.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Toruń, 10-13.XII.1963.
Opis fizyczny: s. 155
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
40/50
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ pracy i wieku na układ krążenia w świetle niektórych prób czynnościowych u maszynistów i pomocników maszynistów.
Tytuł angielski: The influence of the work and age on the circulation system in the light of some functional tests performed in engine-drivers and their assisstants.
Czasopismo: Kolejowa Służba Zdrowia
Szczegóły: 1963 : 8, s. 97-100
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
41/50
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ różnych stężeń alkoholu we krwi na hemodynamiczne efekty wstrząsorodnych dawek błękitu trypanu.
Tytuł angielski: The influence of various alcohol concentrations in blood on the haemodynamic effects of the shock-inducing doses of Trypan blue.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Toruń, 10-13.XII.1963.
Opis fizyczny: s. 153
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
42/50
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ różnych stężeń alkoholu we krwi na hemodynamiczne efekty wstrząsorodnych dawek histaminy.
Tytuł angielski: The influence of various blood-alcohol concentrations on the haemodynamic effects of the shock-inducing doses of histamine.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Toruń, 10-13.XII.1963.
Opis fizyczny: s. 152
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
43/50
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ różnych stężeń alkoholu we krwi na hemodynamikę wstrząsu pokrwotocznego.
Tytuł angielski: The influence of various blood-alcohol concentrations on the haemodynamics of posthaemorrhagic shock.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Toruń 10-13.XII.1963.
Opis fizyczny: s. 154
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
44/50
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Zależność czasu reakcji prostej od pracy i wieku u maszynistów i pomocników maszynistów.
Tytuł angielski: The dependence of the time of simple reaction on the work and age of the engine-drivers and their assisstants.
Czasopismo: Kolejowa Służba Zdrowia
Szczegóły: 1963 : 8, s. 129-132
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
45/50
Autorzy: H. Laudański, H[enryk] Reutt.
Tytuł oryginału: Zmiany czasu reakcji pod wpływem zmęczenia fizycznego i umysłowego u młodzieży w wieku 15-20 lat.
Tytuł angielski: The reaction-time variations influenced by the physical and mental tiredness in the youngs aged between 15-20.
Czasopismo: Kolejowa Służba Zdrowia
Szczegóły: 1963 : 8, s. 65-68
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
46/50
Autorzy: H[enryk] Reutt, G[abriel] Franecki.
Tytuł oryginału: Ocena sprawności naczyń włosowatych mięśni szkieletowych kończyn dolnych przy zastosowaniu 131J.
Tytuł angielski: The evaluation of the effeciency of sceletal muscles capilaries of the lower extremities by means of 131J.
Tytuł całości: W: II Krajowe Sympozjum Naukowe z zakresu stosowania izotopów promieniotwórczych w biologii i medycynie, Gdańsk, 24-26.V.1962.
Opis fizyczny: s. 83
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
47/50
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt.
Tytuł oryginału: Responses from the chemoreceptors of the sinus caroticus, aortal arc and the peripheral vessels in physical hypothermal conditions.
Tytuł całości: W: First National Conference on Experim. Pharmacol., Pathophysiol., Biochem.. and Toxicol., 1961.
Opis fizyczny: s. 19
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
48/50
Autorzy: M. Hlaváčkowá, H[enryk] Reutt.
Tytuł oryginału: Vliv chlorpromazinu na vývoj motorické aktiviti.
Tytuł angielski: The influence of chloropromazine on the motor activity.
Tytuł całości: W: 7 Vědecká Konference Faculty Vséobecného Lékarství University Karlovy v Praze, Praha, 1961.
Opis fizyczny: s. 33
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: CZE
49/50
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, S[tanisław] Derewońko.
Tytuł oryginału: Wpływ drażnienia dogłowowego i obwodowego odcinka nerwu błędnego na ciśnienie żylne krwi w żyle szyjnej (vena jugularis).
Tytuł angielski: The effect of stimulation of the proximal and the peripheral sections of the vagus on blood pressure in the jugular vein.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1959 : 10, s. 527-534
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
50/50
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, S[tanisław] Derewońko.
Tytuł oryginału: Odruchy z chemoreceptorów zatoki szyjnej, łuku aorty i naczyń obwodowych w warunkach hipotermii fizykalnej.
Tytuł angielski: Responses from the chemoreceptors of the sinus caroticus, aortal arc and the peripheral vessels in physical hypothermal conditions.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1958 : 4, s. 99-115
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB