logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK 18-19 LISTOPADA 1978 STRESZCZE
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/16
Autorzy: M[aria] Zawadzka-Załęska, Z[dzisław] Korfel.
Tytuł oryginału: Analiza działalności oddziału rehabilitacji przy pomocy elektronicznej techniki obliczeniowej.
Tytuł angielski: Analysis of the rehabilitation ward functioning by means of electronic computing technique.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 84
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
2/16
Autorzy: J[erzy] Pawlica, M[ałgorzata] Kępska, A[nna] Kisiel, M[irosława] Cybulko.
Tytuł oryginału: Analiza przyczyn hospitalizacji dzieci w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym przeprowadzona przy pomocy techniki komputerowej.
Tytuł angielski: The analysis of the causes of hospitalization of children at the Orthopedic and Trauma Ward made by means of computer technique.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 74
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
3/16
Autorzy: A[niela] Ptak, H[alina] Dzięgielewska, K[rystyna] Jakubicz.
Tytuł oryginału: Badania starszych wiekiem mieszkańców "Osiedla Piasta" w Białymstoku.
Tytuł angielski: Examinations of elder inhabitants of the "Osiedle Piasta" in Białystok.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 41-42
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
4/16
Autorzy: Z[bigniew] Milewski, Z[dzisław] Korfel, A[natol] Stefaniuk.
Tytuł oryginału: Choroba wrzodowa w badaniach klinicznych z zastosowaniem techniki komputerowej.
Tytuł angielski: Clinical studies on ulcer disease made by means of computer technique.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 67
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
5/16
Autorzy: M[ieczysław] Wasielica, Z[dzisław] Korfel, M[ikołaj] Rybaczuk, S[tefan] Siniakowicz.
Tytuł oryginału: Epidemiologia oparzeń w badaniach z zastosowaniem elektronicznej techniki komputerowej.
Tytuł angielski: Epidemiology of burns analysed by means of electronic computing technique.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 81-82
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
6/16
Autorzy: A[natol] Stefaniuk, Z[dzisław] Korfel, T[adeusz] Bossowski, S[tanisław] Sierko.
Tytuł oryginału: Komputerowy system gromadzenia i automatycznego wyszukiwania informacji do celów klinicznych i epidemiologicznych.
Tytuł angielski: Computerized system of data collection and automated information search for clinical and epidemiological purposes.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 79-80
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
7/16
Autorzy: A[dam] Dowgird, Z[dzisław] Korfel, M[arian] Panek, M[aria] Zawadzka-Załęska.
Tytuł oryginału: Ocena sytuacji w zakresie chirurgii na terenie województwa białostockiego z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Tytuł angielski: The assessment of the status of surgery with the computer technique in the Białystok Region.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 56-58
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
8/16
Autorzy: R[yszard] Grębowski, A[licja] Kryszpiniuk, T[eresa] Kwasiborska, M[aria] Roszkowska-Pachman.
Tytuł oryginału: Opieka medyczno-socjalna nad rodzinami w osiedlach mieszkaniowych.
Tytuł angielski: Medical and social caren upos families in housing estates.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 5
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/16
Autorzy: J[ózef] Krętowski, J[an] Karbowski, M[arian] Killar.
Tytuł oryginału: Pomoc społeczna dla kombatantów i byłych więźniów obozów koncentracyjnych realizowana w okresie od 1.I.1976 do 31.XII.1977.
Tytuł angielski: Social relief for combatants and former prisoners of concentration camps realized during January 1, 1976 to December 31, 1977.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 13
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/16
Autorzy: M[ikołaj] Rybaczuk, W[ładysław] Hrynkiewicz.
Tytuł oryginału: Propozycja zastosowania elektronicznej techniki obliczeniowej w masowych badaniach profilaktycznych kobiet w zespołach opieki zdrowotnej.
Tytuł angielski: The use of electronic computing technique for mass prophylacitic screening in women in the health care centres.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s.78-79
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
11/16
Autorzy: Z[dzisław] Korfel, A[licja] Kryszpiniuk, M[ikołaj] Rybaczuk, T[amerlan] Smolski.
Tytuł oryginału: Propozycje uniwersalnej karty statystycznej przystosowanej do badań epidemiologicznych i klinicznych przy pomocy techniki komputerowej.
Tytuł angielski: A proposal of a universal statistic card adapted for epidemiological and clinical studies with the computer technique.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 61
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
12/16
Autorzy: M[aria] Zawadzka-Załęska, Z[dzisław] Korfel, R[yszard] Wysocki, L[ucjan] Skorochodzki, B[ogusław] Zalewski.
Tytuł oryginału: Próba komputerowej analizy przyczyn hospitalizacji dzieci w oddziałach pediatrycznych.
Tytuł angielski: An attempt at computer analysis of the causes of hospitalization of children at pediatric wards.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 85
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
13/16
Autorzy: T[eresa] Kwasiborska, A[licja] Kryszpiniuk, M[ieczysław] Doroszko, R[yszard] Grębowski, Z[dzisław] Korfel.
Tytuł oryginału: Próba oceny funkcjonowania przemysłowej służby zdrowia w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego.
Tytuł angielski: An attempt at assessing the industrial health service functioning in the Białystok Cotton Industry Plants.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 241
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
14/16
Autorzy: M[ikołaj] Rybaczuk, A[nna] Kisiel.
Tytuł oryginału: Wykorzystanie elektronicznej techniki obliczeniowej do oceny stanu zdrowia załóg zakładów przemysłowych.
Tytuł angielski: The use of electronic computing technique for the assessment of health state among industrial workers.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 77
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
15/16
Autorzy: Z[dzisław] Korfel.
Tytuł oryginału: Wykorzystanie techniki komputerowej do badań epidemiologicznych i klinicznych w woj. białostockim.
Tytuł angielski: The use of computer technique for epidemiological and clinical studies in the Białystok Province.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 60
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
16/16
Autorzy: W[ojciech] Pędich, A[leksander] Zagórski.
Tytuł oryginału: Zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej w geriatrycznych badaniach środowiskowych.
Tytuł angielski: The use of electronic computing technique for geriatric environmental studies.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej w Białymstoku. Białystok, 18-19 listopada 1978. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 75-76
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB