Biblioteka Główna UMB realizuje projekt Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

Biblioteka Główna UMB realizuje projekt <strong>Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym</strong>

Polska Platforma Medyczna

Biblioteka Główna UMB realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym – to projektu mający na celu wspieranie rozwoju polskiej nauki, ale też zwiększający dostępność do niej, który jest współtworzony przez Bibliotekę Główną oraz Dział Informatyki i Teletransmisji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 POPC, poddziałanie 2.3.1, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki. Pozostałymi kooperantami są biblioteki uczelni medycznych z: Gdańska, Katowic, Lublina, Szczecina, Warszawy, Wrocławia (lider projektu) oraz Instytutu Medycyny Pracy w  Łodzi. Całkowity koszt projektu wynosi 37 279 341,60 zł–  w tym udział UMB –  3 405 874,54 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie 1.11.2017 r. –  31.12.2020  r. Pomysł stworzenia Platformy z uwagi na swoją innowacyjność zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2017 roku.

Polska Platforma Medyczna (PPM) ma być jednym wspólnym i otwartym miejscem w internecie, które będzie promować polską naukę. Projekt zakłada zarządzanie wiedzą i potencjałem badawczym, udostępnianie informacji o szerokim spectrum z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, zdrowa publicznego, stomatologii, farmacji, ale też bezpieczeństwa i higieny pracy, czy ergonomii. Obecnie większość informacji dotyczących świata nauki, np. publikacji naukowych, wyników badań, posiadanego sprzętu badawczego, czy patentów jest rozproszona.

Ma to zmienić Platforma. To pionierskie rozwiązanie w polskiej medycynie, które zbierze wszystkie te rozproszone informacje w jednym miejscu. Co więcej, dane te będą uszeregowane wg. jednego logicznego klucza, tak by można było je bez kłopotu wyszukać. Jednak najważniejszą cechą z punktu widzenia użytkownika wydaje się być otwarty dostęp do publikacji. Informacje i prezentowana wiedza ma być ogólnie dostępna dla wszystkich, od pojedynczych użytkowników przez ośrodki badawcze, po przedsiębiorców, którzy chcieliby zajmować się wdrożeniami wyników badań naukowych. Tzw. „otwarty dostęp do wiedzy” to zalecenie i rekomendacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wobec ośrodków akademickich.

Polska Platforma Medyczna ma zostać uruchomiona w końcu 2020 roku. Do tego czasu zespoły merytoryczne z uczelni biorących udział w projekcie wypełnią ją danymi, m.in.: ok. 20 tys. dokumentów badawczych pełnotekstowych (np. rozprawy doktorskie, monografie naukowe, artykuły z czasopism naukowych), ponad 200 tys. informacjami dotyczącymi dostępnej aparatury badawczej, prowadzonych na uczelniach badaniach, zdobytych patentach i zgłoszeniach patentowych, nagrodach, wyróżnieniach, opisach bibliograficznych publikacji. Do tego powstanie co najmniej 6 tys. profili naukowców, które będą zawierać opracowany dorobek naukowy, posiadane specjalizacje, prowadzone i zakończone badania, informacje o zdobytymi grantach, publikacje oraz inne osiągnięcia. Z czasem te zawartość portalu będzie sukcesywnie powiększana.

Strona internetowa Polskiej Platformy Medycznej