Zapraszamy do punktu konsultacyjnego ORCID

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego  ORCID

INSTRUKCJE:

zakładanie ORCID
Punkt konsultacyjny

 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) to szesnastocyfrowy unikalny numer nadawany naukowcom, zapisany w formacie http URL (np. http://orcid.org/0000-0003-447-0907).
Jest on używany przez cały okres aktywności zawodowej. Identyfikator jednoznacznie identyfikuje autora i jednocześnie eliminuje problem błędnej identyfikacji prac. Jest to szczególnie istotne w przypadku:

  • naukowców o popularnych nazwiskach, działających w podobnych obszarach badawczych
  • zmiany nazwiska naukowca (zmiana stanu cywilnego, dodanie drugiego nazwiska)
  • zmiany afiliacji podyktowanej np. zmianą pracy
  • niepoprawnej transliteracji
  • stosowaniu różnych wersji zapisu nazwiska z imionami lub inicjałami

Profil naukowca zawiera przede wszystkim listę jego publikacji, ale także dane o wykształceniu, przebiegu zatrudnienia i realizowanych grantach badawczych. ORCID umożliwia naukowcowi osobiste uwierzytelnianie autorstwa. Przydzielenie identyfikatora jest wolne od opłat.

Dzięki identyfikatorowi ORCID możliwa jest automatyczna wymiana danych między profilami naukowca w bazach Web of Science (ReasercherID) czy Scopus. ORCID ma scalać różne źródła, by zapewnić kompleksową informację w jednym miejscu. Oprócz jednoznacznej identyfikacji, badacz może linkować do swojego profilu wszystkie swoje publikacje, realizowane projekty i granty.