Dwuletni dostęp do siedemnastu zagranicznych renomowanych czasopism naukowych

Dwuletni dostęp do siedemnastu zagranicznych renomowanych czasopism naukowych

przejmie informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wykupił 2-letni dostęp do 16 zagranicznych, anglojęzycznych czasopism naukowych wydawanych przez The Royal Society of Chemistry z Wielkiej Brytanii.

Lista czasopism obejmuje poniższe tytuły:

1. Analyst – 24 wydania/rok;

2. Analytical Methods – 12 wydań/rok

3. Biomaterials Science – 12 wydań/rok

4. Chemical Communications – 100 wydań/rok

5. Chemical Society Reviews – 24 wydania/rok

6. Food & Function – 12 wydań/rok

7. Journal of Analytical Atomic Spectrometry – 12 wydań/rok

8. MedChemComm – 12 wydań/rok

9. Molecular Omics – 6 wydań/rok

10. Natural Product Reports – 12 wydań/rok

11. Organic & Biomolecular Chemistry – 48 wydań/rok

12. Photochemical & Photobiological Sciences – 12 wydań/rok

13. Polymer Chemistry – 48 wydań/rok

14. Dostęp do kolekcji Journal of Materials Chemistry Collection. Na kolekcję składają się:

Journal of Materials Chemistry A – 48 wydań/rok,

Journal of Materials Chemistry B – 48 wydań/rok,

Journal of Materials Chemistry C – 48 wydań/rok.

Zakup dostępu do renomowanych czasopism naukowych wydawanych przez the Royal Society of Chemistry był możliwy, dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Umiędzynarodowienie 2.0. Nowa jakość w budowaniu kultury umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w ramach tegorocznego naboru do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”.

Dostęp do powyższych czasopism zwiększy zasoby Biblioteki UMB oraz potencjał naukowy UMB, w szczególności Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz umożliwi pracownikom naukowo-dydaktycznym, doktorantom i studentom dostęp do wysokiej jakości zagranicznej literatury naukowej.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wykupił 2-letni dostęp również do dwóch renomowanych czasopism wydawanych przez Nature Research, tj.:

1. Nature Reviews Endocrinology,

2. Nature Reviews Nephrology

Możliwość korzystania z wszystkich, powyższych czasopism będzie aktywna do 31.12.2021 r. Czasopisma są dostępne na stronie Biblioteki Głównej UMB poprzez Wyszukiwarkę E-zasobów. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z uzyskaniem dostępu, prosimy o bezpośredni kontakt z Biblioteką UMB.

Zakup dostępu do czasopism wydawanych przez Nature Research był możliwy, dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w ramach tegorocznego naboru do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”.

Za koncepcję i przygotowanie obu projektów odpowiadali dr hab. Tomasz Hryszko, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Dział Współpracy Międzynarodowej UMB.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z tych renomowanych czasopism naukowych.

Dział Współpracy Międzynarodowej

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.