Dostęp do interaktywnych platform medycznych

Dostęp do interaktywnych platform medycznych

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wykupił 12-miesięczny dostęp do interaktywnych platform medycznych:

Platformy te zawierają m.in. zbiory podręczników i wiodących tekstów naukowych z zakresu anestezjologii, pediatrii, chirurgii i medycyny ratunkowej, zintegrowane bazy danych leków, multimedia, filmy instruktażowe. Dostęp do platform będzie aktywny do 31.12.2020 r.

W związku z powyższym studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej uczelni będą mieli dostęp do innowacyjnych platform, oferujących nowatorskie podejście do ww. specjalizacji i stanowiących solidny zbiór najaktualniejszych publikacji.

Zakup dostępu do interaktywnych platform był możliwy, dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w ramach tegorocznego naboru do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”.

Za koncepcję i przygotowanie projektu odpowiadali dr hab. Tomasz Hryszko, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Dział Współpracy Międzynarodowej UMB.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z tych innowacyjnych narzędzi.

Dział Współpracy Międzynarodowej

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.