Dostęp do nowych baz

Dostęp do nowych baz

Najbardziej wszechstronny internetowy zasób kardiologii na świecie.

AccessCardiology zawiera najbardziej aktualne standardy z obszarów opieki, badań i testów klinicznych opracowane przez wiodących ekspertów-kardiologów, w tym z kardiologii interwencyjnej i elektrofizjologii. Ta platforma także ma spójną strukturę z AccessMedicine i zawiera takie moduły jak:

  • Najnowsze wydania e-booków – w tym ostatnia edycja Hurst’s The Heart
  • Dedykowane materiały multimedialne – w tym nagrania audio serca w różnych stanach klinicznych
  • Zdjęcia wysokiej jakości – gotowe do pobrania i użycia wg potrzeb
  • Studia przypadków wg stanów klinicznych na podstawie Hurst’s Imaging Cases
  • Moduł z monografiami leków
  • Moduł z rekomendowanymi informacjami do przekazywania pacjentom w konkretnych stanach klinicznych
  • Kalkulatory
  • 2-Minutowa Medycyna (2MM) – najnowsze przypadki opisane na zasadach EBM przez dedykowaną grupę wydawniczą z Harvard Medical School

OMMBID to internetowy zasób medyczny zapewniający kompleksowe omówienie genów i mechanizmów genetycznych leżących u podstaw stanów chorobowych u ludzi.

OMMBID Scrivera jako jedyny oferuje pełny dostęp do wszystkich czterech tomów renomowanego źródła na temat przyczyn i leczenia chorób dziedzicznych, Metabolic and Molecular Bases of Inherited Diseases.