Pobierz wersję testową eMPendium Wiedza

Pobierz wersję testową eMPendium Wiedza

Podręczniki:

 • Interna Szczeklika 2019
 • Kardiologia – podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM, pod redakcją Andrzeja Szczeklika i Michała Tendery
 • Podstawy chirurgii – podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, pod redakcją Jacka Szmidta i Jarosława Kużdżała
 • Nadciśnienie tętnicze. Patogeneza, prewencja, diagnostyka i leczenie –  pod redakcją Andrzeja Więcka, Andrzeja Januszewicza, Ewy Szczepańskiej-Sadowskiej, Krzysztofa Narkiewicza, Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej, Mieczysława Litwina, Aleksandra Prejbisza
 • Podstawy hematologii – Wiesław S. Nowak i Aleksander B. Skotnicki
 • ABC zabiegów w pediatrii – podręcznik dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy, pod redakcją Jacka J. Pietrzyka, Hanny Szajewskiej, Jacka Mrukowicza
 • Częste problemy w praktyce pediatrycznej w pytaniach i odpowiedziach: stan wiedzy 2018; Kraków: Medycyna Praktyczna, 2018

Czasopisma:

 • Medycyna Praktyczna 2009-
 • Medycyna Praktyczna. Pediatria 2010-
 • Medycyna Praktyczna. Ginekologia i Położnictwo 2010-
 • Medycyna Praktyczna. Chirurgia 2010-
 • Medycyna Praktyczna. Onkologia 2010-
 • Medycyna Praktyczna. Psychiatria 2010-
 • Medycyna Praktyczna. Neurologia 2010-
 • Medycyna Praktyczna. Szczepienia 2012-

Jak pobrać eMPendium wiedza?
1. Wejdź na stronę https://www.mp.pl/empendium/empendium_wiedza
2. Kliknij zakładkę „Pobierz”
3. Z listy programów wybierz eMPendium wiedza i kliknij „Pobierz”
4. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlającą się na ekranie