Dostęp testowy do bazy DynaMed

Dostęp testowy do bazy DynaMed

 

DynaMed to narządzie z zakresu medycyny opartej na dowodach, wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Baza zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych, w celu zweryfikowania ich jakości i zapewnienia dostępu do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie.

WEJŚCIE DO DYNAMED

Narzędzie zapewnia szybki dostęp do przeglądów i rekomendacji, epidemiologii, diagnostyki, prognoz, kierunków leczenia dotyczących licznych schorzeń i chorób, symptomów, informacji o lekach, ich dawkowania, interakcji z innymi lekami. Baza zawiera m.in. opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed umożliwia również dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.

 

Baza oferuje również Drug Interaction Checker, który pozwala na porównania wzajemnego oddziaływania na siebie leków

Krótkie przewodniki w języku polskim.

  1. Krótki przewodnik po bazie DynaMed
  2. Przykład wyszukiwania przeprowadzonego za pomocą DynaMed