Kontakt

Biblioteka Główna
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Adres

ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok

tel. 85 748-54-47

p.o. Dyrektor
Danuta Dąbrowska-Charytoniuk

tel. 85 748-54-46
email: danuta.dabrowska@umb.edu.pl

Sekretariattel. 85 748-54-47 , 85 748-54-48
email: biblioteka@umb.edu.pl
Wypożyczalnia Czytelnie tel. 85 748-54-50
email: wypoz@umb.edu.pl
Wypożyczalnia międzybibliotecznatel. 85 748-54-50
email: wyp.miedzybibl@umb.edu.pl
Gromadzenie i opracowanie zbiorów
tel. 85 748-54-53
email: alicja.lempicka@umb.edu.pl
dorota.kulik@umb.edu.pl
Bibliografia publikacji pracowników UMBtel. 85 748-54-49
email: agnieszka.janucik@umb.edu.pl
wojciech.radziszewski@umb.edu.pl
Medyk Białostocki tel. 85 748-54-85
email: medyk@umb.edu.pl
Administrator systemu bibliotecznegotel. 85 748-54-51
email: testbib@umb.edu.pl

 

 

Zapraszamy do kontaktu: