RODO – przetwarzanie danych osobowych w BG

Informacja w zakresie ochrony danych

W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Biblioteka Główna UMB informuje, że:

1)    Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,

2)    Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jest Emilia Minasz, adres email: emilia.minasz@umb.edu.pl,

3)    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług bibliotecznych, w celu realizacji działalności Biblioteki, a także w celach statystycznych i archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)    Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki Głównej UMB

5)    Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

6)    Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie

7)    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8)    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu UMB, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki Głównej UMB.