Interaktywny atlas anatomii Nettera

Umowa licencyjna:

Użytkownicy są uprawnieni do czytania, kopiowania, drukowania artykułów niezbędnych do pracy naukowej lub dydaktycznej.

Prenumerator i jego Upoważnieni Użytkownicy nie mogą:

  • skracać, modyfikować, tłumaczyć lub opracowywać dzieł pochodnych opartych na Produktach Prenumerowanych, chyba że w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich czytelności na ekranie komputerowym Upoważnionych Użytkowników;
  • usuwać, zakrywać lub w jakikolwiek sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, innych informacji lub zastrzeżeń zawartych w Produktach Prenumerowanych;
  • korzystać z robotów, pająków, crawlerów lub innych automatycznych programów do pobierania, algorytmów lub urządzeń w celu ciągłego i automatycznego przeszukiwania, wydobywania danych (scrape), wydzielania, tworzenia głębokich linków (deep link), indeksowania lub zakłócania działania Produktów Prenumerowanych; lub
  • w istotnym zakresie lub systematycznie powielać, zatrzymywać ani prowadzić redystrybucji Produktów Prenumerowanych.

Film instruktażowy Interaktywnego Atlasu Anatomii Nettera (dostęp wyłącznie z komputerów w sieci UMB lub przez serwer proxy)

Do prawidłowego wyświetlenia filmu niezbędna jest wtyczka Adobe Flash Player

 

BG UMB | 2011
strona wykorzystuje pliki Cookies