Udostępnianie zbiorów

  Zarejestrowanymi użytkownikami biblioteki mogą zostać pracownicy i studenci UMB oraz pracownicy służby zdrowia z województwa podlaskiego.

  Podstawą do wydania karty bibliotecznej jest wypełnienie deklaracji zawierającej dane osobowe i zgodę na ich przetwarzanie w zintegrowanym systemie bibliotecznym oraz okazanie dowodu osobistego i legitymacji studenckiej /studenci/ lub zaświadczenia o zatrudnieniu /pracownicy/.

  Karta biblioteczna studencka jest bezpłatna i obowiązuje przez cały okres studiów.

 • Aktywacja karty bibliotecznej na okres 12 miesięcy    10 zł
  /osoby spoza uczelni/
 • Wydanie duplikatu karty                                              20 zł
 • Opłata za nieterminowy zwrot książki                           1 zł za każdy dzień zwłoki
  /udostępnionej przez wypożyczalnię/
 • Opłata za nieterminowy zwrot książki                           8 zł za każdy dzień zwłoki
  /udostępnionej przez czytelnię studencką/

BG UMB | 2011
strona wykorzystuje pliki Cookies