Skip to content
Napis:Biblioteka Głowna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Z lewej logo UMB

Kilińskiego 1 15-089 Białystok

Wypożyczalnia: 85 748-54-50
Sekretariat: 85 748-54-47

Dostęp do PhysioEx 10.0

osoba w białym ubraniu trzyma w rękach tablet

Zachęcamy wszystkich członków społeczności akademickiej do korzystania z tego narzędzia.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wykupił 22-miesięczny dostęp do anglojęzycznego programu PhysioEx 10.0. (od 01.08.2023 do 31.05.2025 r.).

Dostęp do Physioex (zalecana przeglądarka Mozilla Firefox)

Dostęp do Physioex z sieci uczelnianej

Warto zaznaczyć, że dostęp do PhysioEx 10.0. jest ograniczony zakresem numerów IP w ramach sieci uczelni.

Zachęcamy wszystkich członków społeczności akademickiej do korzystania z tego narzędzia.

PhysioEx 10 Laboratory Simulations in Physiology to oprogramowanie do nowoczesnej nauki fizjologii, które zapewnia 12 ćwiczeń obejmujących 63 łatwe w użyciu symulacje laboratoryjne, które uzupełniają lub zastępują zajęcia w „mokrych laboratoriach” (eksperymentalnych) oraz eksperymenty, które są drogie lub zbyt czasochłonne pod kątem wykonywania ich w klasie. Symulacje są dostępne bez specjalnych wymagań sprzętowych. Wśród 12 tematów ćwiczeń można wskazać m.in. fizjologię mięśni szkieletowych, neurofizjologię impulsów nerwowych, mechanizmy transportu komórek i przepuszczalność, fizjologię układu sercowo-naczyniowego oraz analizę krwi.

Program został stworzony przez brytyjskie wydawnicze i edukacyjne przedsiębiorstwo międzynarodowe –  Pearson, które jest jednym z największych przedsiębiorstw edukacyjnych na świecie. Gwarantuje to stabilność i wysoki poziom merytoryczny oprogramowania, które pozwala studentom na powtarzanie symulacji tak często jak jest to potrzebne. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzanie eksperymentów bez krzywdy dla żywych zwierząt i naruszania kwestii bezpieczeństwa.

Nowatorska metoda nauczania fizjologii poprzez symulacje medyczne może pozytywnie wpłynąć na wyniki z kolokwiów i egzaminów zdawanych przez studentów zagranicznych i polskich, którzy będą korzystali z programu podczas zajęć ćwiczeniowych z fizjologii, pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry akademickiej.

UMB stawia na innowacyjne podejście do dydaktyki i badań naukowych. Uczelnia pracuje nad stworzeniem Strategii Doskonałości Dydaktycznej na lata 2023-2030.

Zakupu dokonano w ramach projektu pt. “e-Window to the world. Zapewnienie dostępu do prestiżowych e-czasopism oraz anglojęzycznych platform edukacyjnych”, który w maju 2023 r. uzyskał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022).

NAWA
Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022).