Zasady korzystania z usług Biblioteki UMB

Zasady korzystania z usług Biblioteki UMB

1) Biblioteka Główna jest otwarta w następujących godzinach:

poniedziałek - czwartek : 9.00-20.00 /czytelnie, wypożyczalnia/

(półgodzinna przerwa na wietrzenie o godz.13.00 i 17.30)

piątek 9.00-16.00

(półgodzinna przerwa na wietrzenie o godz.13.00)

sobota 9.00-14.00 /tylko czytelnie/

(półgodzinna przerwa na wietrzenie o godz.11.30)

2) Korzystanie z usług bibliotecznych jest możliwe przy zachowaniu obowiązujących zasad wynikających z przepisów dotyczących SARS -CoV-2 ( obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką, zachowania dystansu (min. 1,5 m) oraz obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu na teren Biblioteki Głównej)

3)Liczba jednoczesnych Użytkowników Biblioteki Głównej jest ograniczona do 9 w czytelni studenckiej, 7 w czytelni czasopism i 3 osób w wypożyczalni

4) Punkt kserograficzny i skanery są tymczasowo niedostępne

5) Komputery mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie do składania zamówień bibliotecznych

6) Usługa zestawień tematycznych następuje przez kontakt e-mail malgorzata.matejczuk@umb.edu.pl.

7) Analizy bibliometryczne można zamawiać wyłącznie mailowo: bibliografia@umb.edu.pl lub pod numerem tel. 85-748-54-49.