Dostęp do aplikacji BrowZine

Dostęp do aplikacji BrowZine

https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/pasek_copy.jpg?2017

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wykupił 23-miesięczny dostęp do aplikacji do przeglądania e-czasopism BrowZine. Zakup dostępu do aplikacji był możliwy dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w ramach tegorocznego naboru do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”.

Za przygotowanie merytoryczne projektu odpowiadał dr hab. Tomasz Hryszko, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Dział Współpracy Międzynarodowej UMB.

 

BrowZine to innowacyjne narzędzie stworzone przez przedsiębiorstwo Third Iron LLC. Aplikacja w intuicyjny sposób prezentuje czasopisma elektroniczne, umożliwiając korzystanie z nich za pomocą smartfona bądź tabletu. Oprócz tego, BrowZine dostępne jest w wersji przeglądarkowej, stwarzając komfortowe warunki do przeglądania e-czasopism za pomocą komputera.

Narzędzie wychodzi naprzeciw trendom ukierunkowanym na mobilność i dostęp do informacji i wiedzy w każdym miejscu i czasie. Dzięki aplikacji BrowZine można m.in.:

  •  przeglądać tytuły czasopism wg tematyki,
  •  wyświetlać spisy treści bieżących i wcześniejszych czasopism,
  •  stworzyć osobistą „półkę na książki” z ulubionymi periodykami,
  •  udostępniać treści innym naukowcom za pomocą Facebooka i Twittera lub innych mediów społecznościowych.

https://browzine.com

 

Pełny dostęp do aplikacji BrowZine będzie aktywny do 31.12.2021 r.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.