Dostęp do renomowanych, zagranicznych czasopism naukowych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wykupił 2-letni dostęp do kilku renomowanych, zagranicznych czasopism naukowych. Czasopisma te poszerzą zasoby Biblioteki UMB, gwarantując dostęp do wysokiej jakości zagranicznej literatury naukowej. Tematyka czasopism dotyczy głównie medycyny – diabetologii, kardiologii prewencyjnej, nefrologii czy chorób odzwierzęcych.

 

Lista czasopism obejmuje poniższe tytuły:

1. Kidney International

2. European Journal of Preventive Cardiology

3. Vector-Borne and Zoonotic Diseases

4. The FASEB Journal

5. Diabetes Care

6. Diabetes

 

Zakup dostępu do renomowanych czasopism naukowych jest realizowany w ramach projektu finansowanego z programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”, tj.  „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

Za koncepcję i przygotowanie projektu odpowiada Dział Współpracy Międzynarodowej UMB, a nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje dr hab. Tomasz Hryszko, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej.

Możliwość korzystania z wszystkich, powyższych czasopism będzie aktywna do 31.12.2021 r. Czasopisma są dostępne na stronie Biblioteki Głównej UMB poprzez Wyszukiwarkę E-zasobów. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z uzyskaniem dostępu, prosimy o bezpośredni kontakt z Biblioteką UMB.

 

Zachęcamy do korzystania z powyższych czasopism naukowych.

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Font Resize
Contrast