Polska Platforma Medyczna

W najbliższych dniach Polska Platforma Medyczna będzie niedostępna z powodu przejścia na nową wersję oprogramowania.

 

 

Biblioteka Główna UMB informuje, że został uruchomiony lokalny system Polskiej Platformy Medycznej, dostępny pod adresem:

https://ppm.umb.edu.pl

Polska Platforma Medyczna (PPM) ma na celu prezentację i promocję osiągnięć naukowych i potencjału badawczego naukowców UMB w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia.
Zasoby platformy są sukcesywnie uzupełniane.

Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowany jest w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Jest to projekt partnerski, realizowany w siedmiu uniwersytetach medycznych:
1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu,
2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
3. Gdański Uniwersytet Medyczny,
4. Śląski Uniwersytet Medyczny,
5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
6. Pomorski Uniwersytet Medyczny,
7. Warszawski Uniwersytet Medyczny
oraz w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

 

Prezentacja Polskiej Platformy Medycznej

Film promocyjny

Prezentacja PPM przygotowana dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu


Spot promocyjny 1

Spot promocyjny 2

Prezentacja PPM przygotowana dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku


Font Resize
Contrast