Generowanie i aktualizacja Oświadczenia nr 3

Generowanie i aktualizacja Oświadczenia nr 3

Jak wygenerować Oświadczenia nr 3 wraz z wykazem

Jak wygenerować Oświadczenia nr 3 wraz z wykazem - dwie dyscypliny

Jak aktualizować Oświadczenie nr 3?