AccessMedicine (McGraw-Hill)

AccessMedicine (McGraw-Hill)

Dostęp do 64 tytułów podręczników wydawcy McGraw Hill. Wśród nich najbardziej znane to: Harrison’s Online, Current’s, Hurst’s the Hart, Schwartz’s Principles of Surgery, oraz wiele innych.
AccessMedicine to nie tylko najnowsze wydania książek w wersji online, to również:

Polecamy moduł Custom Curriculum pozwalający na tworzenie własnego programu nauczania. Prezentacja modułu.

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

(prezentacja platformy AccessMedicine)

Do prawidłowego wyświetlenia filmu niezbędna jest wtyczka Adobe Flash Player