American Chemical Society (ACS)

American Chemical Society (ACS)

Umowa licencyjna:

Upoważnieni Użytkownicy mogą przeglądać, pobierać, zapisywać lub drukować poszczególne artykuły, poszczególne rozdziały książek, materiały, monografie Reagent Chemicals lub inne pojedyncze elementy Produktów ACS do własnego, indywidualnego użytku naukowego, badawczego i edukacyjnego. Upoważnieni Użytkownicy mogą drukować poszczególne artykuły, poszczególne rozdziały książek, materiały, monografie Reagent Chemicals lub inne pojedyncze elementy Produktów ACS do wewnętrznego lub osobistego użytku innych osób będących Upoważnionymi Użytkownikami, lecz które nie mogą osobiście korzystać z dostępu do bazy danych. Upoważnieni Użytkownicy mogą umieszczać (zachęca się ich do tego) łącza do Produktów ACS w ofertach pakietów szkoleniowych lub w wiadomościach e-mailowych.

Uprawnieni Użytkownicy nie mają prawa dokonywać modyfikacji i zmian ani tworzyć instrumentów pochodnych z materiałów zawartych w Produktach ACS bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia ACS. Indeksowanie – dokonywane przez człowieka lub urządzenie, agregowanie, stosowanie metod typu „data mining”, wymiana plików typu „peer-to-peer” (lub podobnego) są przypadkami zabronionego użytkowania. Użytkownicy nie mogą używać ilustracji lub innych materiałów graficznych bądź ich fragmentów bez podania kompletnej informacji o źródle i umieszczenia trwałego łącza URL do odpowiedniego materiału zawartego w Produktach ACS.

Poszczególne artykuły, rozdziały książek, monografie Reagent Chemicals i inne pojedyncze elementy Produktów ACS zawierające informacje uzyskane w wyniku posiadania dostępu do Produktów ACS nie będą systematycznie pobierane, ponownie publikowane na jakimkolwiek nośniku, w formie drukowanej lub elektronicznej. Poszczególne artykuły, rozdziały książek, monografie Reagent Chemicals lub inne poszczególne elementy Produktów ACS nie mogą być pobierane w dużych ilościach i centralnie przechowywane w celu późniejszego pobierania.

Zabrania się używania jakichkolwiek komputerowych lub automatycznych narzędzi lub aplikacji w celu wyszukiwania, indeksowania, testowania lub innego uzyskiwania informacji z Produktów ACS (w tym, ale nie wyłącznie, jakichkolwiek aplikacji typu „spidering” lub „web crawler”).