Bazy danych

Bazy  dostępne w wolnym dostępie

Bibliografia publikacji pracowników UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku tworzona przez Bibliotekę Główną UMB dokumentuje dorobek naukowy uczelni. Aktualnie zawiera dane z lat 1993 – 2018. Trwa uzupełnianie bazy o dane z lat 1950-1992.

Połącz z bazą

POMOC:

1. Jak sprawdzić dorobek pracownika UMB
2. Jak znaleźć bibliografię pracownika UMB

MEDTube
Bezpłatny portal edukacji wideo dla lekarzy i studentów medycyny
PubMed
PubMed to ogólnodostępna wersja bazy Medline; jest serwisem tworzonym przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w Narodowej Bibliotece Medycyny w USA
Rozprawy doktorskie i habilitacyjne OPI
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

 

Bazy dostępne w sieci UMB oraz poprzez HAN

Bibliografia publikacji pracowników UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku tworzona przez Bibliotekę Główną UMB dokumentuje dorobek naukowy uczelni. Aktualnie zawiera dane z lat 1993 – 2018. Trwa uzupełnianie bazy o dane z lat 1950-1992.

Połącz z bazą

POMOC:

1. Jak sprawdzić dorobek pracownika UMB
2. Jak znaleźć bibliografię pracownika UMB

JCR Journal Citation Reports

Interdyscyplinarna baza Journal Citation Reports (JCR), tworzona w Institiute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA), stanowi podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism. Jest ona dostępna w dwóch wydaniach: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition i Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition. Journal Citation Reports (JCR) Science Edition uwzględnia ponad 6 000 tytułów czasopism naukowych indeksowanych przez ISI. JCR umożliwia ocenę danego czasopisma w oparciu o zawarte w bazie współczynniki, a głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR (IF). Jest to liczba cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach.

Umowa licencyjna:

Użytkownik uzyskuje dostęp do bazy danych i danych bibliograficznych oraz streszczeń tam zawartych wyłącznie do celów wyszukiwań, drukowania, pobierania oraz dystrybucji, pod warunkiem, że informacje te będą wykorzystwane jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu.

Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstaw jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji.

Do przeglądania  Journal Citation Reports (JCR)  rekomendujemy używanie przeglądarki Microsoft Edge/ Internet Explorer lub Chrome

POMOC:

1. Wyszukiwanie IF dla indywidualnego czasopisma.
2. JCR – pełna lista tytulów.
3. Wyszukiwanie czasopism wg tematów.
4. Czasopisma polskie w bazie JCR.

Medline

Baza bibliograficzna opracowywana przez National Library of Medicine (NLM) w USA. Obejmuje publikacje z zakresu medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemów opieki zdrowotnej i nauk przedklinicznych. Zawiera ponad 18 milionów rekordów bibliograficznych, pochodzących z ponad 5 000 czasopism ukazujących się w 30 językach od 1950 r. Ponad 50% rekordów pochodzi z czasopism wydawanych w USA.

Wejście do Medline

POMOC:

1. Wyszukiwanie podstawowe w Medline na platformie EBSCO
2. Zapisywanie, drukowanie

Polska Bibliografia Lekarska

Tworzona jest w Zakładzie Naukowej Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a także popularną z zakresu edukacji zdrowotnej. Baza aktualizowana jest w trybie kwartalnym. Obecnie zawiera ponad 300 000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. [Instrukcja wyszukiwania w PBL]

Reaxys

Bibliograficzno-abstraktowa baza Reaxys wydawnictwa Elsevier zawiera informacje z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i organometalicznej oraz nauk pokrewnych: inżynierii chemicznej i nauk medycznych.

Reaxys Medicinal Chemistry rejestruje dane faktograficzne, właściwości pierwiastków i substancji, informacje o reakcjach.

Umowa licencyjna:
Każdy Upoważniony Użytkownik może:

•  wyszukiwać, przeszukiwać i przeglądać Produkty Prenumerowane;

drukować (do 5% treści poszczególnego tytułu w ciągu 24h) i  przechowywać wyłącznie dla własnych celów danego Upoważnionego Użytkownika poszczególne pozycje Produktów Prenumerowanych; oraz

•  umieszczać odnośniki do Produktów Prenumerowanych na stronach intranetowych i internetowych Prenumeratora, w elektronicznych zbiorach materiałów przeznaczonych do poszczególnych kursów, w ramach systemów zarzadzania zasobami i kursami, oraz na stronach wykładowców, pod warunkiem, ze forma takich odnośników i/lub oświadczeń dołączonych do tych odnośników zostanie w razie potrzeby zmieniona zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami Elsevier.

Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień niniejszej Umowy lub pisemnego zezwolenia wydanego przez Elsevier, Prenumerator i jego Upoważnieni Użytkownicy nie mogą:

•    skracać, modyfikować, tłumaczyć lub opracowywać dzieł pochodnych opartych na Produktach Prenumerowanych, chyba że w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich czytelności na ekranie komputerowym Upoważnionych Użytkowników;

•    usuwać, zakrywać lub w jakikolwiek sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, innych informacji lub zastrzeżeń zawartych w Produktach Prenumerowanych;

•    korzystać z robotów, pająków, crawlerów lub innych automatycznych programów do pobierania, algorytmów lub urządzeń w celu ciągłego i automatycznego przeszukiwania, wydobywania danych (scrape), wydzielania, tworzenia głębokich linków (deep link), indeksowania lub zakłócania działania Produktów Prenumerowanych; lub

•    w istotnym zakresie lub systematycznie powielać, zatrzymywać ani prowadzić redystrybucji Produktów Prenumerowanych.

•    umieszczać indywidualnych pozycji z Prenumerowanych Pozycji na portalach społecznościowych

SCOPUS

Baza wydawnictwa Elsevier, indeksująca piśmiennictwo z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Kolekcja dostępnych w bazie streszczeń uzupełniona o bibliografie załącznikowe oraz  piśmiennictwo cytowane w artykułach. Scopus posiada przyjazny i czytelny interface oraz indeks cytowań, dostępny poprzez narzędzie o nazwie Citation Tracker. System pozwala również uzyskać informacje o  współczynniku Hirscha (h-index).
Baza jest dostępna również przez opcję SciVerse, która umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz Science Direct, Scopus oraz zasobów internetowych poprzez wyszukiwarkę naukową Scirus, z zachowaniem możliwości korzystania z każdego źródła osobno.

Scopus Citation Tracker pozwala na analizę cytowań publikacji konkretnego autora.

W przypadku problemów z wyświetlaniem strony www.scopus.com należy wejść na stronę www.scopus.com, włączyć w opcjach przeglądarki Internet Explorer tryb „widok zgodności”

UpToDate
 System wspierania decyzji klinicznej, który pomaga klinicystom na całym świecie w zapewnianiu możliwie najlepszej opieki nad pacjentem. Korzysta on z bieżącego dowodu, aby szybko udzielać odpowiedzi na pytania kliniczne w miejscu opieki. Oszczędza to klinicystom czas, poprawia wyniki leczenia i obniża koszty ochrony zdrowia.

Zgodnie z umową licencyjną:
Kopiowanie, drukowanie, rozpowszechnianie wśród stron trzecich lub przygotowywanie utworów pochodnych z licencjonowanych materiałów albo dowolnej ich części jest surowo wzbronione. Ponadto licencjonowanych materiałów nie można umieszczać w innym oprogramowaniu, poddawać projektowaniu odtwórczemu ani modyfikować. Żadnej części licencjonowanych materiałów nie można kopiować, w celu odsprzedaży ani zamieszczać na ogólnodostępnych forach dyskusyjnych, w witrynach internetowych, domenach internetowych lub serwisach czatów internetowych. Jednak upoważnieni użytkownicy Licencjobiorcy mogą okazjonalnie drukować pojedyncze artykuły do osobistego użytku klinicznego, edukacyjnego lub badawczego i wysyłać pojedyncze artykuły pocztą elektroniczną do współpracownika, pod warunkiem, że artykuły drukowane lub wysyłane pocztą elektroniczną przez jednego upoważnionego użytkownika łącznie zawierają tylko nieznaczne fragmenty licencjonowanych materiałów, wskazują jako źródło bazę UpToDate Inc. oraz zawierają pochodzącą z niej informację O prawach autorskich. W żadnym przypadku upoważnieni użytkownicy nie mogą drukować ani wysyłać pocztą elektroniczną dużej liczby artykułów licencjonowanych materiałów.

 
Web of Science

Interdyscyplinarna baza bibliograficzna, aktualizowana co dwa tygodnie. Zawiera indeksy cytowań:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) od 1945
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) 1956
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) od 1975
  • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) od 1990
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) od 1990
  • oraz Journal Citation Reports (JCR) – Impact Factor

POMOC:
1. Web of Science – podstawowe informacje
2. Web of Science – rejestracja
3. Web of Science – tworzenie raportów cytowań

 

 

Font Resize
Contrast