Bazy danych

wolny - dostep– baza w wolnym dostępie dstep autoryzowany – baza w dostępie autoryzowanym

Bibliografia publikacji pracowników UMB
JCR Journal Citation Reports
Medline
Polska Bibliografia Lekarska
Reaxys
SCOPUS
UpToDate
Web of Science