BMJ

BMJ

Kolekcja 28 tytułów czasopism pełnotekstowych wydawnictwa BMJ Publishing Group z zakresu medycyny.

Umowa licencyjna:
Pobieranie na ekran, drukowanie lub do zapisu, niewielkich części Materiałów Licencjonowanych do użytku osobistego, jest dozwolone. Nie jest dozwolony jakikolwiek Użytek Komercyjny jakiejkolwiek części Materiałów Licencjonowanych bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Licencjodawcy.   Systematyczne pobieranie jest zabronione, ponieważ stanowi tworzenie prac pochodnych Materiałów Licencjonowanych.

Jeżeli Licencjobiorca jest instytucją, Licencjobiorca oraz Upoważnieni Użytkownicy mogą wykorzystać stosowną część Materiałów Szkoleniowych w trakcie przygotowywania pakietów szkoleniowych lub innych materiałów edukacyjnych dla Upoważnionych Użytkowników. Każdy artykuł musi zostać opatrzony adnotacją  opisująca  źródło, tytuł,  autora  oraz  wydawcę.    Wszelkie egzemplarze takich artykułów zostaną usunięte przez Licencjobiorcę, gdy nie będą już wymagane do powyższych celów.

Zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.