Dydaktyka


[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Informacja naukowa

Zajęcia z zakresu Informacji naukowej obejmują sześć godzin ćwiczeń podzielonych na trzy zajęcia po dwie godziny lekcyjne każde.

Zajęcia będą się odbywały w sześcioosobowych grupach.

Pierwsze zajęcia w październiku tj. po zakończeniu rekrutacji i zgłoszeniu się do Biblioteki starosty I roku studiów doktoranckich na danym Wydziale.
Terminy kolejnych zajęć będą następnie ustalane z każdą grupą.

[/ezcol_2third_end]