End Note Web


End Note Web

Program do gromadzenia opisów bibliograficznych z możliwością przetwarzania na bibliografię załącznikową, według wytycznych wybranego czasopisma oraz sporządzania przypisów.

Założenie konta możliwe jest wyłącznie z komputera w sieci akademickiej UMB lub poprzez serwer proxy. Po aktywacji konta przez system, praca w programie może odbywać się na dowolnym komputerze poza siecią UMB.

Połącz z EndNote Web

POMOC:


1. EndNote – omówienie serwisu
2. EndNote Web – wyszukiwanie artykułów w PubMed
3. EndNote Web – tworzenie przypisów wewnątrz pracy
4. EndNote Web – formatowanie bibliografii w/g tytułu czasopisma
5. EndNote Web – importowanie opisów bibliograficznych z Web of Knowledge
6. EndNote Web – Import publikacji z PubMed