End Note Web

End Note Web

Program do gromadzenia opisów bibliograficznych z możliwością przetwarzania na bibliografię załącznikową, według wytycznych wybranego czasopisma oraz sporządzania przypisów.

Założenie konta możliwe jest wyłącznie z komputera w sieci akademickiej UMB lub poprzez serwer proxy. Po aktywacji konta przez system, praca w programie może odbywać się na dowolnym komputerze poza siecią UMB.

Połącz z EndNote Web

POMOC:

1. Instrukcja rejestracji w programie
2. EndNote – omówienie serwisu
3. EndNote Web – wyszukiwanie artykułów w PubMed
4. EndNote Web – tworzenie przypisów wewnątrz pracy
5. EndNote Web – formatowanie bibliografii w/g tytułu czasopisma
6. EndNote Web – importowanie opisów bibliograficznych z Web of Knowledge
7. EndNote Web – Import publikacji z PubMed

Font Resize
Contrast