HAN – dostęp do e-zasobów

Dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki UMB posiada każdy student, doktorant oraz pracownik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku posiadający aktywne konto w Bibliotece (bez potrzeby składania wniosków)

W przypadku korzystania z sieci Internet w budynkach Uniwersytetu Medycznego w
Białymstoku system automatycznie połączy użytkownika z pożądaną bazą danych.
W przeciwnym razie Użytkownik zostanie przeniesiony do panelu logowania.

Studenci:

login: Nr legitymacji/ karty bibliotecznej

hasło: Inicjały + Nr legitymacji/ karty bibliotecznej

Pracownicy UMB

login: nr karty bibliotecznej

hasło: inicjały + nr karty bibliotecznej

LUB login i hasło podawane dawniej przy rejestracji do proxy

więcej informacji o logowaniu spoza sieci UMB