Harmonogram szkoleń bibliotecznych dla studentów I roku

Harmonogram szkoleń bibliotecznych dla studentów I roku

Szkolenia biblioteczne odbywają się zawsze w drugiej połowie września i ich harmonogram jest zamieszczany na stronie internetowej Biblioteki w drugiej połowie czerwca.

Osobom, które nie mogą się stawić w pierwszym terminie organizowane jest dodatkowe szkolenie w październiku, a informacja o nim jest również zamieszczana na stronie internetowej Biblioteki po zakończeniu szkoleń objętych ww. harmonogramem.

Kierunki niestacjonarne  zaoczne odbywają szkolenie biblioteczne na pierwszym zjeździe

 

Font Resize
Contrast