Skip to content
Napis:Biblioteka Głowna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Z lewej logo UMB

Kilińskiego 1 15-089 Białystok

Wypożyczalnia: 85 748-54-50
Sekretariat: 85 748-54-47

Impact Factor

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports (Impact Factor)

Interdyscyplinarna baza Journal Citation Reports (JCR), tworzona w Institiute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA), stanowi podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism. Jest ona dostępna w dwóch wydaniach: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition i Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition. Journal Citation Reports (JCR) Science Edition uwzględnia ponad 6 000 tytułów czasopism naukowych indeksowanych przez ISI. JCR umożliwia ocenę danego czasopisma w oparciu o zawarte w bazie współczynniki, a głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR (IF). Jest to liczba cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach.

Umowa licencyjna:

Użytkownik uzyskuje dostęp do bazy danych i danych bibliograficznych oraz streszczeń tam zawartych wyłącznie do celów wyszukiwań, drukowania, pobierania oraz dystrybucji, pod warunkiem, że informacje te będą wykorzystwane jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu.

Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstaw jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji.

 

Akceptuję warunki umowy i wchodzę