Karger

Karger

Kolekcja 76 tytułów czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Karger z zakresu medycyny.

Umowa licencyjna:
Uprawnieni użytkownicy mogą ściągać, przeglądać , kopiować, zachowywać na twardym dysku lub dyskietkach, przechowywać lub drukować pojedyncze kopie konkretnych artykułów i/lub rozdziałów książek, dla celów prywatnych, szkolnych, edukacyjnych, badań naukowych lub użytku wewnętrznego. Za wyjątkiem wyżej opisanych przykładów, Użytkownicy nie mogą kopiować, dystrybuować, transmitować, ani w inny sposób powielać materiałów z określonych powyżej Elektronicznych Pism lub/i Książek lub ich ekwiwalentów; ani transmitować takich materiałów bezpośrednio lub pośrednio do wykorzystania w jakimkolwiek płatnym serwisie (jak np. serwis udostępniający dokumenty lub pośrednictwa w zdobywaniu informacji) lub w regularnej dystrybucji (jak np. list serve) w celach handlowych lub niedochodowych.

Licencjobiorca nie może włączać całości lub jakiejkolwiek części materiałów licencjonowanych do zbiorów pakietów kursowych lub rezerw elektronicznych dla nieuprawnionych użytkowników bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wydawcy, które może zawierać warunki takiego wykorzystania.

Licencjobiorca oraz uprawnieni użytkownicy nie mogą:

  • usuwać ani zmieniać nazwisk autorów ani informacji o prawach autorskich wydawcy, ani żadnych innych sposobów identyfikacji lub zrzeczenia się odpowiedzialności, umieszczonych w materiałach licencjonowanych.
  • systematycznie sporządzać kopie drukowane lub elektroniczne wyciągów z materiałów licencjonowanych w jakimkolwiek celu (inne niż tymczasowe kopie zapasowe)
  • umieszczania lub dystrybucji jakiejkolwiek części materiałów licencjonowanych w jakiejkolwiek sieci elektronicznej innej, niż sieć bezpieczna, również w Internecie.