Książki elektroniczne

 

Książki dostępne w wolnym dostępie

KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE W WOLNYM DOSTĘPIE
   
OPENSTAX
Bezpłatne podręczniki online

Książki dostępne w sieci UMB oraz poprzez HAN

AccessMedicine (McGraw-Hill)

Dostęp do 64 tytułów podręczników wydawcy McGraw Hill. Wśród nich najbardziej znane to: Harrison’s Online, Current’s, Hurst’s the Hart, Schwartz’s Principles of Surgery, oraz wiele innych.
AccessMedicine to nie tylko najnowsze wydania książek w wersji online, to również:

Polecamy moduł Custom Curriculum pozwalający na tworzenie własnego programu nauczania. Prezentacja modułu.

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

(prezentacja platformy AccessMedicine)

Do prawidłowego wyświetlenia filmu niezbędna jest wtyczka Adobe Flash Player

ClinicalKey

ClinicalKey z zakresu 52 specjalności Baza zawiera:
– ponad 540 czasopism Elsevier, 1100 e-booków Elsevier
– 4mln zdjęć, tabel, grafów oraz prawie 18000 filmów video zawierających procedury medyczne
– wytyczne dla lekarzy, baza danych leków
– ulotki dla pacjentów

Przeglądanie książek w pdf wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie ClinicalKey.

Umowa licencyjna:

Każdy Upoważniony Użytkownik może:

 • wyszukiwać, przeszukiwać i przeglądać Produkty Prenumerowane;
 • drukować, sporządzać kopie elektroniczne i przechowywać wyłącznie dla własnych celów danego Upoważnionego Użytkownika poszczególne pozycje Produktów Prenumerowanych; oraz
 • umieszczać linki do Produktów Prenumerowanych na stronach intranetowych i internetowych Prenumeratora, z zastrzeżeniem, że wygląd takich linków i/lub stwierdzeń przypisanych do takich linków zostanie zmieniony na zasadne wezwanie Elsevier.
 • wprowadzić liczby, obrazy i tabele z serwisu internetowego ClinicalKey™ do ClinicalKey Presentation Maker™ w celu wykorzystania przy tworzeniu wewnętrznych lub zewnętrznych prezentacji oraz do celów szkolenia przez lub na rzecz Prenumeratora, z zastrzeżeniem, że Upoważniony Użytkownik uzyska od właściwej strony trzeciej pozwolenie na takie wykorzystanie treści serwisu internetowego ClinicalKey przypisanej stronie trzeciej, każdy egzemplarz prezentacji będzie zawierać odpowiednie odwołanie do właściciela treści, a użytkownicy nie będą użytkownikami komercyjnymi.

Ograniczenie wykorzystania Produktów Prenumerowanych
Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień niniejszej Umowy lub pisemnego zezwolenia wydanego przez Elsevier, Prenumerator i jego Upoważnieni Użytkownicy nie mogą:

 • skracać, modyfikować, tłumaczyć lub opracowywać dzieł pochodnych opartych na Produktach Prenumerowanych, chyba że w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich czytelności na ekranie komputerowym Upoważnionych Użytkowników;
 • usuwać, zakrywać lub w jakikolwiek sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, innych informacji lub zastrzeżeń zawartych w Produktach Prenumerowanych;
 • korzystać z robotów, pająków, crawlerów lub innych automatycznych programów do pobierania, algorytmów lub urządzeń w celu ciągłego i automatycznego przeszukiwania, wydobywania danych (scrape), wydzielania, tworzenia głębokich linków (deep link), indeksowania lub zakłócania działania Produktów Prenumerowanych; lub
 •  w istotnym zakresie lub systematycznie powielać, zatrzymywać ani prowadzić redystrybucji Produktów Prenumerowanych.
Ćwiczenia z biochemii pod red. prof. Edwarda Bańkowskiego

Dostępna jest elektroniczna wersja Ćwiczeń z biochemii dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod red. prof. Edwarda Bańkowskiego.

Elibrary

Kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier dostępna na platformie Elibrary

IBUK Libra

Zapraszamy do korzystania z książek elektronicznych na platformie IBUK libra.

Essentials of Oral and Maxillofacial Surgery

Umowa licencyjna:

1. Użytkownicy uprawnieni są do:
a. czytania,
b. kopiowania maksymalnie 15 stron rocznie
c. drukowania rozdziałów niezbędnych do pracy naukowej lub dydaktycznej, jednak nie więcej niż 50 stron miesięcznie

 

OvidSP - książki elektroniczne

Kolekcja 56 książek elektronicznych, zakupionych na stałe w 2009 roku.

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

Regenerative Nephrology

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

Skrypt do ćwiczeń z farmakognozji pod redakcją prof. dr hab. n. farm. Jana Gudeja

Dostępna jest elektroniczna wersja skryptu Roślinne surowce lecznicze – badania makroskopowe – mikroskopowe. Skrypt do ćwiczeń z farmakognozji pod redakcją prof. dr hab. n. farm. Jana Gudeja 

Springer - książki elektroniczne

Kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Springer obejmująca 3009 książek wydanych przez Springera w 2005 roku oraz archiwa serii książkowych , w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997 – 2008. Od lipca 2011 w kolekcji jest również 9983 anglojęzycznych e-książek wydanych w latach 2009-2011 oraz 58 wydawnictw encyklopedycznych.

 • W kolekcji biomedycznej dostępnych jest blisko 3 700 tytułów,
 • w kolekcji medycznej blisko 4 300 tytułów,
 • w kolekcji chemicznej  około 2 200 tytułów, w tym znaczna część z bieżącego roku.

Tytuły dostępne w pełnym tekście oznaczono zieloną ikonką po lewej stronie.

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

 

Font Resize
Contrast