Książki elektroniczne

wolny - dostep– baza w wolnym dostępie dstep autoryzowany – baza w dostępie autoryzowanym

AccessMedicine (McGraw-Hill)
ClinicalKey
Ćwiczenia z biochemii pod red. prof. Edwarda Bańkowskiego
Elibrary
IBUK Libra
Essentials of Oral and Maxillofacial Surgery
KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE W WOLNYM DOSTĘPIE
OvidSP - książki elektroniczne
Regenerative Nephrology
Skrypt do ćwiczeń z farmakognozji pod redakcją prof. dr hab. n. farm. Jana Gudeja
Springer - książki elektroniczne