Książki ovid

Lista książek na platformie Ovid

Kolekcja 56 książek elektronicznych, zakupionych na stałe w 2009 roku.

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

Advances in Diagnostic Imaging: The Value of Contrast-Enhanced Ultrasound for Liver
An Introduction to Orthodontics
Atlas of Mammography
Berek & Novak” s Gynecology
BIAF Breast Imaging: Atlas of Film Mammography
Brain” s Diseases of the Nervous System
Clinical Imaging
Clinical Laboratory Medicine
Clinical Use of Pediatric Diagnostic Tests
Computed Body Tomography with MRI Correlation
Diseases of the Kidney and Urinary Tract
Drug Metabolism: Current Concepts
Duane’s Ophthalmology
Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications and Related Fields
Essentials of Mircrobiology for Dental Students
Essentials of Thyroid Cancer Management
Handbook of Sleep Medicine
Hematoloic Malignancies: Myelodysplastic Syndromes
Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice
Hospital for Sick Children” s Atlas of Pediatric Ophthalmology & Strabismus
Human Physiology: The Basis of Medicine
Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics, The
Kelley” s Textbook of Internal Medicine
Liver and Pancreatic Diseases Management
Managing Failed Anti-Reflux Therapy
Manual of Clinical Hematology
Manual of Gastroenterology
Manual of Laboratory & Diagnostic Tests
Middle Ear Surgery
Neurotransmitter Transporters
Operative Techniques in Laparoscopic Colorectal Surgery
Oxford Handbook of Clinical and Laboratory Investigations
Oxford Handbook of Clinical Dentistry
Oxford Handbook of Clinical Medicine
Oxford Handbook of Dental Patient Care
Oxford Textbook of Endocrinology and Diabetes
Oxford Textbook of Medicine
Oxford Textbook of Palliative Medicine
Oxford Textbook of Rheumatology
Oxford Textbook of Surgery
Pediatric Nephrology
Pediatric Ophthalmology, Neuro-Ophthalmology, Genetics
Pickard” s Manual of Operative Dentistry
Principles and Practice of Gastrointestinal Oncology
Principles and Practice of Pediatric Surgery
Rheumatoid Arthritis
TeLinde” s Operative Gynecology
Textbook of Gastroenterology
The Principles of Endodontics
The Vascular Endothelium II
Thyroid Cancer
Visual Development, Diagnosis, and Treatment of the Pediatric Patient
Visual Diagnosis in Pediatrics
Vitreo-retinal Surgery
Wintrobe” s Clinical Atlas of Hematology
Wintrobe” s Clinical Hematology

 

Font Resize
Contrast