Wyszukiwarka e-zasobów

Wyszukiwarka e-zasobów

Wyszukiwarka e-zasobów  jest narzędziem zarządzającym wszystkimi czasopismami i książkami dostępnymi on-line w sieci UMB.

Wyszukiwanie można prowadzić według:

  • tytułu czasopisma
  • nazwy wydawcy
  • ISSN
  • dziedziny
  • słów z tytułu czasopisma

Serwis ten jest dostępny z każdego komputera. Dostęp do pełnych tekstów czasopism jest możliwy tylko z komputerów sieci akademickiej oraz z komputerów spoza sieci UMB

Umowa licencyjna:
Użytkownik może przegrywać lub drukować ograniczoną ilość kopii cytatów, abstraktów, pełnych tekstów lub ich części pod warunkiem, że informacje te będą wykorzystywane jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstaw jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać tej samej do sprzedaży lub dystrybucji.

Wyszukiwarka e-zasobów (Full text finder)

Font Resize
Contrast