Nature

Nature

Międzynarodowy tygodnik, w którym publikowane są najlepsze recenzowane prace badawcze ze wszystkich dziedzin nauki i technologii, w oparciu o ich oryginalność, znaczenie, interdyscyplinarne zainteresowanie, aktualność, dostępność, wykwintność i zaskakujące wnioski. Dostarcza on także szybkich, wiarygodnych, wnikliwych i przykuwających uwagę wiadomości i interpretację tematycznych i nadchodzących tendencji wpływających na naukę, naukowców i szerszą społeczność.

Umowa licencyjna:
zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.