OvidSP

OvidSP

Na platformie OvidSP  dostępne są kolekcje:

  • 79 czasopism bieżących wydawnictwa Lippincott Williams & Wilkins (LWW)
  • 275 tytułów z archiwami  od początkowych  numerów do 1999  LWW
  • 16 tytułów różnych wydawców

Umowa licencyjna:
zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

 

 

 

Font Resize
Contrast