OvidSP


Na platformie OvidSP dostępne są kolekcje czasopism bieżących wydawnictwa Lippincott Williams & Wilkins (LWW), tytułów archiwalnych do 1999 LWW oraz kolekcje innych wydawców

Umowa licencyjna:
zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.