Regulamin dydaktyczny dla studentów I roku odbywających szkolenie biblioteczne w bibliotece głównej UMB

Regulamin dydaktyczny dla studentów I roku odbywających szkolenie biblioteczne w
Bibliotece głównej UMB

1.    Zajęcia stanowi trwająca dwie godziny lekcyjne prezentacja multimedialna mająca na celu przekazanie praktycznych wskazówek w zakresie korzystania z usług bibliotecznych, zbiorów tradycyjnych oraz elektronicznych.
2.    Sylabus dotyczący prowadzonego szkolenia bibliotecznego jest opublikowany na stronie internetowej Biblioteki.
3.    Obecność  studenta na szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowa i zgodnie z sylabusem stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu.
4.    Studentowi podręczniki wypożyczane są po odbyciu szkolenia bibliotecznego.

 

Font Resize
Contrast