Regulamin

REGULAMIN SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO
DLA STUDENTÓW I ROKU

1. Szkolenie jest obowiązkowe i jest realizowanie w formie elektronicznej w wymiarze 2 godzin. Składa się z filmu instruktażowego oraz opracowań pisemnych.
2. Sylabus dotyczący szkolenia bibliotecznego jest opublikowany na stronie internetowej Biblioteki.
3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zapoznanie się ze szkoleniem bibliotecznym w wersji elektronicznej, zakończone podpisaniem oświadczenia.
4. Podręczniki będą wypożyczane studentom po odbyciu szkolenia bibliotecznego.

Font Resize
Contrast