Science Direct


Science Direct

Jedna z największych na świecie pełnotekstowych kolekcji opublikowanych artykułów badawczych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Umożliwia prowadzenie wyszukiwania zarówno w całej bazie, jak i poszczególnych tytułach czasopism. W zakładkach Article in Press można znaleźć prace, które w Medline posiadają status ahead of print.
Baza ScienceDirect jest dostępna również przez opcję SciVerse, która umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz ScienceDirect, Scopus oraz zasobów internetowych poprzez wyszukiwarkę naukową Scirus, z zachowaniem możliwości korzystania z każdego źródła osobno.

[instrukcja w jęz. polskim]

Umowa licencyjna:
Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.