Science

Science

Światowe wiodące czasopismo, w którym publikowane są oryginalne naukowe prace badawcze, wiadomości ogólne i komentarze.

Zwracamy uwagę na mogącą się pojawić podczas przeglądania czasopisma ikonkę Science Classic science_classic, która dotyczy numerów opublikowanych między lipcem 1880 r. a grudniem 1996 r. Oznacza ona, że nie mamy dostępu do pełnego tekstu artykułów, które zostały opublikowane w tych numerach czasopisma.

Umowa licencyjna:
Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.