Skip to content

Kilińskiego 1
15-089 Białystok

Wypożyczalnia:
85 748-54-50
Sekretariat:
85 748-54-47

Godziny otwarcia

 

Specjalizacja lekarska

potwierdzanie autorstwa publikacji naukowych

Specjalizacja lekarska – potwierdzanie autorstwa publikacji naukowych

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i dentystów (Dz.U. 2020, poz.1291) Biblioteka UMB potwierdza udział w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich w trybie rezydenckim/pozarezydenckim.

Prośby o potwierdzenia należy przesyłać na adres: agnieszka.janucik[at]umb.edu.pl

Wykazy publikacji pracownikom Uniwersytetu Medycznego sporządza się na podstawie bazy Bibliografii publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego.

Osoby spoza UMB zobowiązane są przesłać samodzielnie wypełniony wniosek w formie elektronicznej lub dostarczyć osobiście.

Należy uwzględniać tylko prace opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w wykazie czasopism sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Składanie wniosków i odbiór potwierdzeń pok. nr 15
Tel. 85 748 54 49

WNIOSEK