Springer

Springer

Kolekcja czasopism wydawnictwa Springer, dostępna równolegle na platformie Springer/ICM oraz na serwerze wydawcy na platformie SpringerLink. Kolekcja obejmuje ponad 2 700 czasopism, w tym ponad 2 400 czasopism z rocznikami archiwalnymi sięgającymi w niektórych przypadkach nawet pierwszego numeru. Baza jest aktualizowana na bieżąco, daje możliwość zapisywania danych w programach bibliograficznych typu EndNote Web.

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

 

 

 

 

 

 

Font Resize
Contrast