Springer – książki elektroniczne

Springer – książki elektroniczne

Kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Springer obejmująca 3009 książek wydanych przez Springera w 2005 roku oraz archiwa serii książkowych , w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997 – 2008. Od lipca 2011 w kolekcji jest również 9983 anglojęzycznych e-książek wydanych w latach 2009-2011 oraz 58 wydawnictw encyklopedycznych.

  • W kolekcji biomedycznej dostępnych jest blisko 3 700 tytułów,
  • w kolekcji medycznej blisko 4 300 tytułów,
  • w kolekcji chemicznej  około 2 200 tytułów, w tym znaczna część z bieżącego roku.

Tytuły dostępne w pełnym tekście oznaczono zieloną ikonką po lewej stronie.

Kolekcja książek SpringerLink

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.