STATA


Instalacja i rejestracja programu STATA jest możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z zakończeniem na umb.edu.pl

 

Rejestracja:

 

    Rodzaj systemu operacyjnego:

    WindowsLinuxMAC

    Po zweryfikowaniu poprawności danych we wniosku, instalator i klucze zostaną przesłane w ciągu 2 dni roboczych

    Pracownicy nieposiadający poczty na serwerze uczelni powinny wcześniej wypełnić formularz założenia konta pocztowego i dostarczyć go do Działu Informatyki.