Statistica


Program Statistica 13.3

Instalacja i rejestracja programu STATISTICA 13.3 jest możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z zakończeniem na umb.edu.pl.


WNIOSEK REJESTRACYJNY DO PROGRAMU STATISTICA 13.1

Po zweryfikowaniu poprawności danych we wniosku, instalator i klucze zostaną przesłane w ciągu 24 godzin (od poniedziałku do piątku).

Licencja STATISTICA 13.3 obejmuje następujące moduły analityczne:

 •  Statistica Pakiet Zaawansowany
 •  Statistica QC
 •  Statistica Automatyczne Sieci Neuronowe
 •  Statistica Data Miner
 •  Statistica Text Miner
 •  Statistica Process Optimization (QC Miner)
 •  Statistica MSPC (Multivariate Statistical Process Control – wielowymiarowe sterowanie jakością procesów)
 •  Statistica SAL (Sequence, Association and Link Analysis – analiza sekwencji, asocjacji i skojarzeń)
 •  Statistica VEPAC (Variance Estimation and Precision – szacowanie wariancji i precyzji)
 •  Statistica ETL (Extract, Transform and Load)
 • Statistica Reporting Tables (tabele raportujące)
 •  Zestaw Medyczny- dodatek, należy doinstalować

Pracownicy nieposiadający poczty na serwerze uczelni powinny wcześniej wypełnić formularz założenia konta pocztowego i dostarczyć go do Działu Informatyki i Teletransmisji.

Studenci nieposiadający poczty na serwerze uczelni powinni zgłosić się z legitymacją do Działu Informatyki i Teletransmisji

Więcej o programie Statistica