Taylor and Francis

 

Taylor and Francis

Ani Licencjobiorca ani też Uprawnieni Użytkownicy nie mają prawa do:

usuwania lub zmieniania imion i nazwisk autorów, informacji Wydawcy o prawach autorskich, innych środków identyfikacji lub informacji o zrzeczeniu się odpowiedzialności, w formie, w jakiej takowa informacja pojawia się w Licencjonowanych Materiałach;

systematycznego dokonywania wydruków lub elektronicznych kopii wielokrotnie wykonywanych wyciągów z Licencjonowanych Materiałów, w tym kompletnych wydań, w celu dowolnego wykorzystania (za wyjątkiem bezpiecznych kopii, dozwolonych na podstawie punktu 3.1.2);

umieszczania i rozpowszechniania dowolnej części Licencjonowanych Materiałów w jakiejkolwiek elektronicznej sieci, w tym, między innymi, w Internecie i stronach www, innej niż Bezpieczna Sieć.