Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów

Zarejestrowanymi użytkownikami biblioteki mogą zostać pracownicy i studenci UMB oraz pracownicy służby zdrowia z województwa podlaskiego.

Podstawą do wydania karty bibliotecznej jest wypełnienie deklaracji zawierającej dane osobowe i zgodę na ich przetwarzanie w zintegrowanym systemie bibliotecznym oraz okazanie dowodu osobistego i legitymacji studenckiej /studenci/ lub zaświadczenia o zatrudnieniu /pracownicy/.

Karta biblioteczna studencka jest bezpłatna i obowiązuje przez cały okres studiów.

  • Aktywacja karty bibliotecznej na okres 12 miesięcy    10 zł
    /pracownicy UMB i osoby spoza uczelni/
  • Wydanie duplikatu karty                                              20 zł
  • Opłata za nieterminowy zwrot książki                           1 zł za każdy dzień zwłoki
    /udostępnionej przez wypożyczalnię/
  • Opłata za nieterminowy zwrot książki                           8 zł za każdy dzień zwłoki
    /udostępnionej przez czytelnię studencką/