UpToDate


UpToDate

UpToDate logo

System wspierania decyzji klinicznej, który pomaga klinicystom na całym świecie w zapewnianiu możliwie najlepszej opieki nad pacjentem. Korzysta on z bieżącego dowodu, aby szybko udzielać odpowiedzi na pytania kliniczne w miejscu opieki. Oszczędza to klinicystom czas, poprawia wyniki leczenia i obniża koszty ochrony zdrowia.

Zgodnie z umową licencyjną:
Kopiowanie, drukowanie, rozpowszechnianie wśród stron trzecich lub przygotowywanie utworów pochodnych z licencjonowanych materiałów albo dowolnej ich części jest surowo wzbronione. Ponadto licencjonowanych materiałów nie można umieszczać w innym oprogramowaniu, poddawać projektowaniu odtwórczemu ani modyfikować. Żadnej części licencjonowanych materiałów nie można kopiować, w celu odsprzedaży ani zamieszczać na ogólnodostępnych forach dyskusyjnych, w witrynach internetowych, domenach internetowych lub serwisach czatów internetowych. Jednak upoważnieni użytkownicy Licencjobiorcy mogą okazjonalnie drukować pojedyncze artykuły do osobistego użytku klinicznego, edukacyjnego lub badawczego i wysyłać pojedyncze artykuły pocztą elektroniczną do współpracownika, pod warunkiem, że artykuły drukowane lub wysyłane pocztą elektroniczną przez jednego upoważnionego użytkownika łącznie zawierają tylko nieznaczne fragmenty licencjonowanych materiałów, wskazują jako źródło bazę UpToDate Inc. oraz zawierają pochodzącą z niej informację O prawach autorskich. W żadnym przypadku upoważnieni użytkownicy nie mogą drukować ani wysyłać pocztą elektroniczną dużej liczby artykułów licencjonowanych materiałów.