Wiley Online Library


Wiley Online Library

Najszersza i najgłębsza światowa multidyscyplinarna kolekcja zasobów online z zakresu nauk o życiu i zdrowiu, nauk społecznych i humanistycznych.

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą pobierać, przeglądać, kopiować, zachowywać na twardym dysku oraz przechowywać lub drukować pojedyncze kopie poszczególnych artykułów, rozdziałów lub zapisów w licencjonowanych produktach elektronicznych w celach osobistych, dydaktycznych, edukacji, badań naukowych lub do użytku wewnętrznego. Użytkownicy mogą także przesyłać materiały osobom trzecim w postaci kopii trwałej lub elektronicznie w celach osobistych, edukacji, badań naukowych lub użytku zawodowego, lecz nie w celu odsprzedaży. Ponadto użytkownicy mają prawo do używania, z odpowiednim zamieszczeniem przypisów, danych, tabel i krótkich cytatów z poszczególnych artykułów, rozdziałów lub innych zapisów licencjonowanych produktów elektronicznych we własnych pracach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych, takich jak książki i artykuły.