Skip to content
Napis:Biblioteka Głowna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Z lewej logo UMB

Kilińskiego 1 15-089 Białystok

Wypożyczalnia: 85 748-54-50
Sekretariat: 85 748-54-47

Wyszukiwarki

naukowe

Wyszukiwarki naukowe

SCIRUS
wyszukiwarka firmy ELSEVIER, przeszukująca źródła naukowe (m.in. strony uczelni, repozytoria, archiwa, strony rządowe, czasopisma).

Google Scholar
wyszukiwarka firmy GOOGLE indeksująca literaturę naukową (m.in. książki, rozprawy naukowe, abstrakty, repozytoria); uzyskane wyniki są uporządkowane od najbardziej wartościowych pod względem rangi autra, źródła, treści publikacji i ilości cytowań.

Galaxy
przeszukuje zasoby Internetu zindeksowane dziedzinowo przez bibliotekarzy, w tym źródła z zakresu medycyny, opieki zdrowotnej, biotechnologii, itp.

Intute
serwis pozwalający przeszukiwać bazę zawierającą ręcznie wyselekcjonowane źródła internetowe, pogrupowane w 4 modułach: sztuki i nauk humanistycznych, nauki i technologii, nauk społecznych oraz nauk medycznych.

SciCentral
zasoby naukowe z zakresu nauk ścisłych, medycznych, biomedycznych, ochrony środowiska oraz technicznych.